Si la ce ne ajuta ca stim ?….

Revizuind prevederile Super-Memorandumului , imi pun intrebarea daca Brexit-ul va putea sa fie finalizat vreodata ?
Eu doresc sa fie si cred ca voi veti intelege de ce

Domnul si Dumnezeul nostru Isus Hristos are in paza Sa pe toti crestinii autentici de pe planeta Pamant .Daca Pamantul nu este plat , de ce oare nu este denumit globeta

SUPER – MEMORANDUMUL
NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ

ŞI BISERICA ÎN PERIOADA 2016 – 2020
Între 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, „biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, pe de altă parte.
SUPER-MEMORANDUMUL în discuţie urmează să intre în vigoare pe data de 1
mai 2016 şi să fie aplicat până la data de 16 august 2020.
Documentul a fost publict de site-ul ’’APOCALIPSIS’’, la data de 14 august 2014, în limba engleză, fiind ulterior tradus în limba greacă de administratorii site-ului respectiv.
Deosebit de relevant, înscrisul a rămas postat pe site doar pentru câteva zile pentru ca, cu puţin înainte de 5 sept. 2014, data la care a fost votat de către Parlamentul Greciei cunoscutul proiect de lege antirasism (vezi M.O. nr. 191 din 10 sept 2014) să fie retras şi, bineînţeles, nu a mai fost postat din nou nici în ziua de azi… După cum vor constata toţi cei care vor studia acest SUPERMEMORANDUM, cele prevăzute în acesta urmează să intre în vigoare în perioada 2016 -2020, depăşind orice fantezie. Mai mult chiar, pe perioada cât SUPER-MEMORANDUMUL a fost postat pe respectivul site, doar un singur ziarist, spre onoarea sa, mai precis Isaias Konstantinidis, într-un articol al său publicat în gazeta elenă „TIMPUL LIBER”, a amintit în fugă despre „semnarea unui supermemorandum zilele acestea de către Uniunea Europeană”,dar nimic mai mult.
Noi, însă, am apucat şi am descărcat de pe site-ul amintit („APOKALIPSIS”)
memorandumul în cauză. Astfel, avem azi posibilitatea de a-l da publicităţii, spre informarea dvs. şi de a vă aduce la cunoştinţă care este adevărata faţă a Guvernului Mondial, care este Noua Stare de Fapte şi ce ni se pregăteşte referitor la noua BISERICĂ ŞI RELIGIE MONDIALĂ, aşa cm ne este făcută cunoscută în ultima perioadă sub denumirea prescurtată de M.R.A., adică MUDANA RELIGIO ADUNATA = NOUA RELIGIE PLANETARĂ.
Referitor la MUDANA RELIGIO ADUNATA am fost avertizaţi, în nenumărate rânduri,
de neobositul arhimandrit Haralambos Vasilopoulos care, în volumele publicate, scrie despre panerezia ecumenismului. Cum era de aşteptat, un alt „colaborator” al său, renumitul luptător pentru apărarea Ortodoxiei, dr. Nikolaos Seikin-Giermak a publicat, de asemenea, foarte multe informaţii legate de MUDANA RELIGIO ADUNATA. Mai mult chiar, acesta din urmă, în afara faptului că a fost unul dintre întâi stătătorii luptei împotriva dictaturii militare impuse Greciei, la vremea potrivită, de americani, a fost şi un luptător şi oponent înverşunat al cunoscutului şi încă activ astăzi AX AL MORŢII, mai precis al MASONERIEI, al SIONISMULUI şi al VATICANULUI. În ceea ce-l priveşte pe dr. Nik. Seikin-Giermak care, în cei peste 50 de ani de activitate în rezistenţă, antifascistă, antimasonică, antisionistă, antipapală şi antiecumenistă a sa
atât în Grecia, cât şi în străinătate, au vorbit şi continuă să facă referire mulţi oameni de presă mai mult sau mai puţin cunoscuţi, privitor la faptul că acest „colaborator” al părintelui Haralambos Vasilopoulos a demascat, pe durata activităţii sale diversificate, majoritatea dintre aceste PROIECTE – PROGRAME implementate atât în Grecia, cât şi în întreaga Comunitate Europeană, dar şi în fost Iugoslavie (referitor la dezmembrarea acesteia), în Libia, în Turcia şi
mai ales în S.U.A. Dintre cele mai importante contribuţii ale acestuia, amintim articolele scrise împotriva religiei SAMBALA şi a legăturii existente între aceasta şi viitoarea MUDANA RELIGIO ADUNATA, precum şi referitor la „AXUL MORŢII” şi bineînţeles la activitatea subversivă şi la TRĂDARE din partea multora dintre clericii de rang înalt ai Bisericii Ortodoxe Elene şi nu numai (în special a ortodocşilor din S.U.A.).
Atât neobositul luptător arhim. Haralambos Vasilopoulos, cât şi „colaboratorii” săi de la acea vreme, dintre aceştia cel mai de seamă fiind dr. Nik. Seiki-Giermak, au atras atenţia asupra faptului că “…peste doar câţiva ani, GRECIA VA DEVENI DOAR O AMINTIRE PLĂCUTĂ, având în vedere că, pur şi simplu, nu va mai exista …’’. Într-adevăr, dacă e să luăm în considerare toate memorandumurile impuse până astăzi Greciei de băncile sioniste din întreaga lume şi mai ales de Loja Masonică Internaţională, cu binecuvântarea VATICANULUI,
vom observa că punctul culminant este atins în documentul semnat la Strasbourg, între 25-29 iunie 2014, şi intitulat SUPER-MEMORANDUM. Documentul în discuţie urmează a fi pus în aplicare în perioada 2016 – 2020 şi puţini îşi închipuie, probabil, că acesta a fost semnat şi de „greci”, mai precis de aşa-zişi „greci-ortodocşi“, ce ocupă ranguri înalte în societatea elenă.
Astfel, visele de secole ale tuturor forţelor antihriste, care de ani buni luptă, cu turbare,
împotriva Greciei şi a Bisericii Ortodoxe, par a deveni, curând, realitate, mai precis odată cu
implementarea acestui SUPER-MEMORANDUM.
Din păcate, însă, după cum vom constata în continuare, majoritatea dintre cei mai de
seamă colaboratori ai tuturor acestor forţe întunecate, respectiv susţinători ai masoneriei, ai
sionismului, ai Vaticanului, ai Uniunii Europene, ai organismelor internaţionale etc., şi repetăm
expresia „din păcate“, sunt chiar unii dintre conducătorii noştri politici şi spirituali. Este vorba
despre patriarhi, episcopi, arhiepiscopi, mitropoliţi, egumeni, profesori universitari ş.a., care,
toţi la un loc, „lucrează”, de ani buni de zile, uzitând de diferite metode, sub oblăduirea unor
centre ale globalizării şi ecumenismului, precum Consiliul Mondial al Bisericilor, Bousan,
Boze, ESSEX, patriarhii, Sfânta Mănăstire „Kikkou”, Kolympari (Creta) sau chiar pe teritoriul
Sfântului Munte Athos.
În linii mari, SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire constituie o dovadă
incontestabilă a faptului că, la ora la care scriem aceste rânduri a fost deja convenită, „în
secret“, organizarea a diferite forumuri intercreştine, interreligioase, politice, militare şi în
special cele asupra cărora s-a căzut de acord cu ocazia celei de-a X-a Conferinţe a Consiliului
Mondial al Bisericilor desfăşurate la Bousan, Coreea de Sud, la sfârşitul anului 2012 şi
începutul lui 2013. Astfel, printre „acţiunile“ care mai urmează a fi puse în practică, amintim:
a. Intrarea la guvernare, în Grecia, a lui Alexis Tsipras, adică a unsului cluburilor
sioniste şi masone mondiale, preferatul organismelor şi al cluburilor economico-militare
internaţionale (vezi ABROSSETTI, Bilderberg, O.N.U., N.A.T.O., U.E., S.U.A. etc.) precum,
după cât se pare, chiar şi al SFÂNTULUI MUNTE ATHOS! (amintim că există, în acest sens,
acorduri încheiate între Alexis Tsipras, Sfântul Munte şi, bineînţeles, arhiepiscopul Ieronim.
OBSERVAŢIE: Aceste acorduri urmează a fi date publicităţii, între cei pomeniţi mai sus
existând, de asemenea, şi înţelegerea ca, la momentul potrivit, Sfântul Munte Athos şi
arhiepiscopul Ieronim să procedeze la o „dezminţire“, totul pentru a linişti … clerul de
rang inferior şi poporul).
b. Întrunirea Marelui Sinod Panortodox, undeva la mijlocul anului 2016, chiar în zi de
Cincizecime, la Sfânta Mănăstire „Sfânta Irina“ de la Constantinopol. Hotărârile ce urmează a fi
luate la acest sinod au fost deja incluse în SUPER-MEMORANDUMUL al cărui text îl redăm
în continuare.
2
c. Vizita, programată a avea loc la data de 30 noiembrie 2014, a papei Francisc la
Patriarhia Ecumenică, ocazie cu care se va săvârşi Sfânta Liturghie comună, la care vor lua
parte diferiţi clerici ortododocşi, în frunte cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu etc. Cum este de
aşteptat, înainte de aceasta se va proceda la UNIREA ORTODOCŞILOR CU ROMANOCATOLICII.
Toate acordurile încheiate în cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor şi semnate la
Bousan, Coreea de Sud, în număr de peste 60, au fost deja incluse în diferite articole ale
SUPER-MEMORANDUMULUI la care facem referire.
OBSERVAŢIE: După câte se pare, acest lucru se pare că i-ar fi „neliniştit“ pe unii dintre
factorii de răspundere însărcinaţi de către Biserică cu organizarea Marelui Sinod Panortodox din
2016, aceştia fiind de părere că cele cuprinse în prezentul document ar fi trebuit făcute
cunoscute publicului larg (popor şi clerici laolaltă) mai târziu şi nu la momentul respectiv, adică
în vara anului 2014, şi că informaţiile scurse în mod cu totul ilegal ar fi provocat deja o aşa-zisă
„nelinişte“ în popor, încă din vara anului 2014!!!
Din păcate, atât la Sfântul Munte Athos, cât şi în cadrul Bisericii Ortodoxe, nu sunt deloc
puţini la număr cei ce îşi fac griji privitor la cele ce ni se pregătesc, respectiv referitor la faptul
că Patriarhia Ecumenică şi Patriarhul Bartolomeu personal, dar şi alţii … au programat deja
crearea şi impunerea unei noi „biserici”, mondiale, timpul rămas până la implementarea celor
hotărâte fiind unul foarte scurt.
În SUPER-MEMORANDUMUL la care facem referire, capitolul privitor la
BISERICĂ, alcătuit din 15 articole, prevede, la Articolul 10, paragraf 10d, următoarele:
„Referitor la anularea avatonului la SFÂNTUL MUNTE ATHOS, urmează a fi pusă în practică
începând cu data de 1 iunie 2017“.
SUPER-MEMORANDUMUL care, aşa după cum am precizat, a fost deja redactat la
Strasbourg, la data de 25 – 29 iunie 2014, sub titlul: MEMORANDUM: European Union, the
Greek Government and Greek Church, Istanbul Church out of Instanbul, Christines Orthodox
Churches, Catholic Churches, Russian Government and Cyprus Government, adică, în
traducere liberă, MEMORANDUM încheiat între Uniunea Europeană, Guvernul Greciei,
Biserica Greciei, Biserica din Istanbul, cea dinafară de Istanbul, Bisericile Creştin-Ortodoxe şi
Catolice, Guvernul Rusiei şi Guvernul Republicii Cipru, a fost semnat de:
a. Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la data de 31
octombrie 2014
b. Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei
c. Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia
d. Reprezentantul Bisericii Constantinopolului, cea de dinafara Constantinopolului, Î.P.S.
Teoclit, Mitropolit de Iconiu, Asia Mică
e. Reprezentantul Patriarhiilor Slave şi al Guvernului Rusiei, IPS Ilarion Arhiepiscop de
Volokolamsk, Rusia
f. Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem
g. Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, Î.P.S. Neofytos de Morfou şi P.S.
Varnava de Trimythoyntos
h. Reprezentanţii Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis
i. Reprezentanţii Bisericii Alexandriei, P.S. Vasile de Tripolis
j. Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, P.S. Timotei de Vostron.
3
INTRODUCERE
Semnat la Strasbourg, în perioada 20-25 iunie 2014,
SUPER-MEMORANDUMUL urmează a fi implementat în perioada 1 mai 2016 – 16 august
2020. Noi, semnatarii acestuia, ne luăm angajamentul ca, în numele celor vizaţi, pe durata
aplicării Memorandumului să implementăm toate reformele prevăzute în acesta. Durata de
implementare a Memorandumului poate fi prelungită. De asemenea, Memorandumul poate fi
pus în practică mai devreme de data oficială convenită pentru implementarea sa.
Prevederi MEMORANDUM referitoare la Fondurile de asigurări
şi pensii din Grecia, Cipru şi Uniunea Europeană
TOTAL ARTICOLE: 11
Articolul 1: Comasarea tuturor Caselor de Asigurări şi Pensii din Grecia şi înfiinţarea a două
noi Case până la data de 18.09. 2019, după cum urmează:
1. Casa de Ajutor Social, Reciproc şi Sănătate,
2. Casa de Asigurări agricultori şi muncitorime
Articolul 2: Pensii unitare, în cuatum de 560 euro, acordate prin cele două Case de Asigurări şi
Pensii, până la data de 30.09.2017, respectiv în cuantum de 365 euro până la data de
30.09.2020.
Articolul 3: Dotarea tuturor asiguraţilor cu card electronic cu credit valabil timp de 365 de zile,
care poate fi înnoit doar de Casele de Asigurări pentru încă 365 de zile în mod repetat. Cardul
urmează a fi înlocuit în data de 01.12.2017.
Articolul 4: Program al instituţiilor de stat în toate duminicile de peste an, cu program de la
orele 12:00 până la orele 20:00, mai puţin în luna august. Reforma urmează a fi implementată
începând cu data de 01.01.2017.
Articolul 5: Drept zi liberă pentru toate Casele de Asiguraţi şi Sănătate se stabileşte ziua de
sâmbătă, pe tot parcursul anului.
Articolul 6: Pensionarii cu vârsta de 69 de ani vor fi examinaţi de medici specialişti în spaţii
special amenajate în cadrul unităţilor medicale.
Articolul 7: Începând cu data de 01.09.2017, vârsta de pensionare se stabileşte la 69 de ani
Articolul 8: Începând cu data de 01.09.2020, vârsta de pensionare se stabileşte la 70 de ani
Articolul 9: Începând cu data de 01.09.2022, vârsta de pensionare se stabileşte la 71 de ani
Articolul 10: Începând cu data de 15.06.2016, se elimină cărţile de muncă şi carnetele de
sănătate, pentru toţi asiguraţii Caselor de Asigurări.
Articolul 11: Până la data de 16.09.2016 se prevede unificarea tuturor Caselor de Asigurări şi
Pensii.
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMUL referitoare la Învăţământ
TOTAL ARTICOLE: 12
Articolul 1: ÎNVĂŢĂMÂNT MULTICULTURAL în toate instituţiile de învăţământ din ţară,
începând cu data de 11.09.2016
Articolul 2: Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi
naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor
Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogă şi
moschee pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi
liceal
4
Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie
sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor
de ciclu primar.
Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe
referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim
plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi
pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte
practică pentru toate nivelele de învăţământ.
Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi
paradele.
Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor dedica
sărbători dedicate mediului înconjurător
Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie.
Acestea vor fi transformate în Departamente de Filozofie. De asemenea, începând cu data de
11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de
12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate
ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
Articolul 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de
educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ,
indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza
unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în
care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la Biserica
TOTAL ARTICOLE: 15
Articolul 1: Special.
1a. Reforma slujbelor bisericesti, mai ales în ceea ce priveste orele la care vor fi săvârșite.
Astfel, in perioada de iarna Sfanta Liturghie va fi savarsita in fiecare dimineata de duminca
incepand cu ora 10:00 si pana la orele 11:30, iar in perioada de vara in fiecare duminică dupaamiaza
incepand cu ora 19:30 si pana la ora 21:00. Reforma va fi pusa in aplicare incepand cu
data de 17.10.2017.
1b. Incepand cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Incepand cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, inlocuindu-se astfel
arta bizantina.
1d. Incepand cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi si instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Incepand cu data de 15.08.2017 se renunta la obilgativitatea reverendei pentru preoti in
afara sfintelor lacase.
2b. Incepand cu data de 01.05.201(nu apare), clericii vor fi obligati sa renunte la barba si par
lung.
Articolul 3: Incepand cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici si
manastiri.
5
Articolul 4: Incepand cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sarbatoriti sfintii antisemiti.
Articolul 5: Incepand cu data de 15.09.2016 toti clericii, indifferent de rang, vor proceda la
predici antirasiale.
Articolul 6: Incepand cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-Semite din intreaga
Biserica crestina.
Articolul 7:
7a. Incepand cu data de 16.09.2016, in toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie.
7b. Incepand cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sarbatoare dedicate mediului inconjurator, in
fiecare an la data de 5 iunie, precum si o sarbatoare dedicata pamantului, in data de 14 aprilie.
7d. Incepand cu data de 01.07.2016 se va introduce o sarbatoare dedicata holocaustului
evreiesc, cu o slujba speciala in toate bisericile crestine. Sarbatoarea va fi tinuta de trei ori pe
an, mai precis in datele de 27 ianuarie, 21 aprilie si in Duminca lui Toma.
7e. Incepand cu data de 15.07.2017 vor fi desfiintate toate sarbatorile nationale.
Articolul 8
8a. Reformarea tuturor sarbatorilor tinute de Bisericile crestine (nu se specifica la ce data).
8b. Inaugurarea de noi sarbatori in cadrul Bisericilor crestine.
8c. Incepand cu data de 17.04.2017 in toate Bisericile crestine se va desfiinta avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii
Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei,
Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine
Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de
religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să
întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită
funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul
tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile
religioase ale cursanţilor.
Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu
acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele
muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara
lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi
multinaţionale.
6
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în
uniril internaţionale.
Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor
fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice (papistaşi), precum şi practicanţi ai
cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune
telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul
Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă,
în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi
îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.
Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.
Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos,
Grecia, în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa treu centre ale
acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de
conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.
Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza
simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor
naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi
multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei
Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa
stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor CreştinOrtodoxe,
ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016 – 09.07.2016. Acordurile de mai
sus au fost deja ratificate de:
– Preşedintele Consiliului Europei, HERMAN VAN ROMPUY, mandatat până la 31
octombrie 2014,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Guvernul şi Biserica Ciprului, prin P.S. Varnava, Episcop de Trimythoyntos, şi Î.P.S.
Neofythos, Mitropolit de Morfou,
– Patriarhia Ierusalimului, prin Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron.
– Patriarhia Alexandriei, prin Arhiepiscop Vasile de Tripolis,
– Patriarhia Antiohiei, prin Arhiepiscop Ilie de Tripolis,
– de toate Bisericile Ortodoxe Slave şi Biserica Rusiei, prin Preafericitul Ilarion, Arhiepiscop de
Volokolamsk,
– de Vatican, prin cardinalul Walter Kasper.
15.b. Cu acordul Patriarhiei Ierusalimului, cele patru dogme creştine vor trece sub
7
administrarea a patru autorităţi, respectiv O.N.U., UNESCO, Biserica Rusiei şi Vatican
(începând cu data de 01.05.2017)
15.c. Articol lămuritor: Bunurile mobile şi imobile ale entităţilor amintite vor trece în
administrarea comună a Bisericilor creştin-ortodoxe, împreună cu organismele statale şi
suprastatale amintite mai sus.
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI
referitoare la spitale şi sistemul de sănătate
TOTAL ARTICOLE: 8
Articolul 1: Spitalele vor face distincţie între vârstnici şi tineri. Începând cu 08.09.2017.
vârstnicii vor fi examinaţi în spaţii special amenajate.
Articolul 2: Dreptul la internare în spitale îl vor avea doar posesorii de card de asigurat.
Începând cu data de 08.09.2017, accesul neasiguraţilor în spitale va fi interzis.
Articolul 3:
3a. Începând cu data de 01.08.2017, se va limita numărul spitalelor.
3b. Începând cu data de 16.09.2017, se vor amenaja, în cadrul spitalelor, spaţii speciale de
detenţie.
3c. Începând cu data de 17.07.2018 se vor înfiinţa centre experimentale în cadrul spitalelor.
Articolul 4: Începând cu data de 17.06.2017, toate serviciile social vor identifica electronic
cetăţenii. Excepţie constituie prim-ajutorul acordat în cadrul spitalelor.
Articolul 5: Începând cu data de 17.08.2017, se interzic specializările multiple.
Articolul 6: Începând cu data de 17.08.2017, se va proceda la comasarea spitalelor şi la
înfiinţarea de unităţi spitaliceşti multifuncţionale.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 17.08.2017, se vor introduce carduri de sănătate obligatorii pentru toţi
cetăţenii şi cadrele medicale.
7.b. Începând cu data de 19.09.2017 vor fi desfiinţate toate centrele de prim-ajutor şi protecţie
socială.
Prevederi ale SUPER-MEMORANDUMULUI referitoare la reforma administrativă
Articolul 1: Începând cu data de 16.06.2017, toţi cetăţenii Comunităţi Europene şi ai Federaţiei
Ruse vor fi identificaţi electronic, iar prevederile prezentului articol vor fi acceptate de toate
bisericile creştine.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 17.10.2017 se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la
înfiinţarea de state federale, unele cu caracter zonal şi capitală proprie.
2b. Începând cu data de 14.08.2017 se va proceda la înfiinţarea unui stat dualist în insula Cipru.
2c. Începând cu data de 19.10.2017, O.N.U. va prelua conducerea tuturor religiilor de pe
planetă.
2d. Începând cu data de 14.08.2018, pe întreaga planetă se va proceda la înfiinţarea de centre
religioase sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor. Astfel de centre vor funcţiona în
localitatea Ammochostos, Cipru, începând cu data de 14.08.2018 şi două asemănătoare la
Constantinopol, mai precis la Biserica „Sfântul Fanurie‘‘ şi la Biserica „Sfânta Sofia‘‘.
Articolul 3: Începând cu data de 19.11.2016, se va acorda statut legal tuturor emigranţilor sosiţi
în statele Uniunii Europene, necondiţionat.
Articolul 4:
4a. Începând cu data de 16.08.2016, vor intra în vigoare drepturile homosexualilor. Aceştia vor
putea face parade în mod regulat şi liber, pe toate drumurile oraşelor Comunităţii Europene.
8
4b. Începând cu data de 16.05.2016, se va proceda la legalizarea căsătoriilor între homosexuali,
a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a înfierii de copii de către cuplurile homosexuale.
4c. Începând cu data de 18.05.2016, se va proceda la liberalizarea relaţiilor sexuale între
persoane ajuns la vârsta majoratului (19 ani) şi persoanele majore.
4d. Începând cu data de 18.11.2016, se va proceda la liberalizarea transmisiunilor televizate şi
în presă ale programelor sexuale şi se va permite circulaţia liberă a cât mai multe reviste
pornografice, în toate ciclurile de învăţământ.
4e. Începând cu data de 19.12.2016, se vor putea înfiinţa case de toleranţă în apropierea
unităţilor de învăţământ de toate gradele, în întreaga Comunitate Europeană, precum şi în
interiorul cazarmelor militare.
4f. Începând cu data de 22.12.2017, se vor preda, la toate nivelele, lecţii de sex plătit, nu doar
de către cadre didactice, ci chiar de către angajate ale caselor de toleranţă.
Articolul 5: Începând cu data de 22.12.2017, se va permite pornografia infantilă pe internet,
pentru copii cu vârste mai mari de 14 ani.
Articolul 6:
6a. Începând cu data de 10.12.2016, se va proceda la desfiinţarea statelor naţionale şi la
instituirea unui guvern mondial.
6b. Începând cu data de 20.09.2016, se va proceda la legalizarea homosexualităţii în cadrul
instituţiilor de învăţământ. În acest sens, în toate unităţile de învăţământ se vor preda lecţii
referitoare la homosexualitate.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 21.09.2017, se va proceda la legalizarea noilor culte, respectiv se va
inaugura Noua Eră.
7b. Începând cu data de 01.03.2017 se va proceda la desfiinţarea drapelului elen şi a tuturor
drapelelor europene, precum şi a tuturor sărbătorilor religioase în Europa.
7c. Începând cu data de 21.03.2017 se vor introduce sărbători dedicate mediului înconjurător.
7d. Începând cu data de 20.04.2017, vor fi coborâte drapelele greceşti şi bizantine arborate la
intrarea în instituţiile publice, de învăţământ şi în biserici.
7e. Începând cu data de 17.03.2018 se va proceda la înfiinţarea, pe teritoriul Uniunii Europene
şi Sfântului Munte Athos, de mânăstiri mixte de monahi şi monahii de toate dogmele şi religiile.
Articolul 8:
8a. Începând cu data de 15.05.2016, vor fi promovate cât mai multe proiecte de legi împotriva
discriminării rasiale, care vor fi votate de toate parlamentele europene.
8b. Începând cu data de 21.10.2017, se vor încuviinţa convenţiile de convieţuire şi în ceea ce-i
priveşte pe homosexuali şi la abrogarea caracterului obligatoriu al căsătoriei religioase şi civile
în întreaga Uniune Europeană.
8c. Începând cu data de 01.05.2016, se va proceda la legalizarea crematoriilor (incinerarea
morţilor).
8d. Începând cu data de 20.05.2016 se vor interzice, în întreaga Uniune Europeană,
înmormântările religioase şi se va introduce treptat obligativitatea incinerării morţilor.
8e. Începând cu data de 22.05.2016, Biserica va fi de acord cu incinerarea morţilor, referitor la
persoanele care doresc slujbă de înmormântare.
8f. Începând cu data de 23.05.2016 se vor renunţa, în toate ţările Uniunii Europene, la
jurământul pe Sfânta Biblie şi la cel religios pentru oamenii politici, prefecţi, primari, studenţi
etc.
8g. Începând cu data de 24.05.2016 nu vor mai fi permise slujbe de sfinţire în Parlament,
instituţii de învăţământ şi publice, la fel ca în întreaga Uniune Europeană.
9
Articolul 9:
9a. Începând cu data de 25.05.2016, în întreaga Uniune Europeană se va renunţa la depunerea
jurământului de către parlamentari.
9b. Începând cu data de 11.09.2016, slujbele de sfinţire vor fi interzise în toate unităţile de
învăţământ.
9c. Începând cu data de 12.09.2016, se va renunţa la botezul obligatoriu al copiilor mici şi se va
introduce procedura de stabilire a prenumelui nou-născutului direct la oficiile de Stare Civilă.
9d. În toate instituţiile de învăţământ universitar şi de interes public, precum şi în cadrul tuturor
ministerelor din ţările membre ale Uniunii Europene, se va proceda la crearea de arhive
electronice. În acest sens, vor fi montate sisteme de amprentare şi recunoaştere iris, astfel încât
accesul tuturor cetăţenilor, elevi, cadre didactive, studenţi şi oameni politici să se facă în
instituţiile amintite doar în acest fel. Reforma urmează a fi pusă în aplicare începând cu data de
29.10.2017.
Articolul 10:
10a. Conform modelelor oferite de NATO, începând cu data de 30.01.2017 se va proceda la
înfiinţarea de armate multinaţionale şi la renunţarea la armatele naţionale. În paralel, stagiul
militar nu va mai fi satisfăcut în statele membre ale Uniunii Europene unde mai este încă
obligatoriu.
10b. Începând cu data de 30.03.2017 se va introduce semnătura electronică obligatorie pentru
toţi cetăţenii, în relaţiile cu statul multinaţional al Uniunii Europene.
Articolul 11:
11a. Începând cu data de 1 mai 2016, noi, semnatarii prezentului SUPER-MEMORANDUM,
ne angajăm să implementăm reformele de mai sus, în paralel cu un Memorandum intern
referitor la înţelegerea şi colaborarea religioasă în cadrul Uniunii Europene (începând cu data de
01.05.2016) şi un alt Memorandum intern referitor la colaborarea cu Uniunea Europeană
(începând cu data de 01.05.2016). Implementarea reformelor prevăzute în prezentul
MEMORANDUM pot fi amânate doar câteva luni, mai precis 9 (nouă). În cazul în care
implementarea acestor reforme va întârzia mai mult de 9 luni, statul naţional care se face
vinovat de aceasta se obligă la plata unei amenzi în cuantum de 20.000 de euro, plus penalităţ în
cuantum dublu, în cazul în care amenda nu este achitată la timp. De asemenea, această amendă
va fi plătită şi de fiecare din ministerele fostului stat naţional, respectiv Ministerul
Învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării, dar şi de toate Bisericile creştine.
11b. Implementarea reformelor de mai sus se poate face chiar şi un an mai devreme de data
stabilită prin Memorandum. În acest caz, bisericile şi fostele autorităţi statale vor beneficia de
un „bonus“ în cuantum de 500.000 de euro din partea Autorităţii Europene pentru Reforme.
11c. Noi, semnatarii prezentului înscris, ne obligăm să restaurăm regalitatea democratică, în
special în Grecia, până la finele anului 2016. În ceea ce priveşte Grecia, ne angajăm, de
asemenea, până la finele anului 2016, să reînviem vechile religii păgâne recunoscute de fostul
stat.
11d. Autoritatea Europeană pentru Reforme va funcţiona începând cu data de 01.05.2016.
11e. Începând cu data de 01.05.2016, se prevede înfiinţarea Biroului European pentru Reforme,
cu un capital iniţial de 800.000.000 de euro.
11f. Începând cu data de 13.07.2017 se înfiinţează Uniunea Mediteraneanu Regională, din care
vor face parte toate ţările din bazinul Mării Mediterane. Biroul European de Coordonare al
uniunii va avea sediul în Sfântul Munte Athos şi va funcţiona începând cu data de 17.12.2017.
11g. Începând cu data de 21.01.2016 un Birou pentru Reforme de Mediu va funcţiona în
Dubrovnik, Croaţia.
11h. Începând cu data de 22.01.2016, se va înfiinţa un Birou de reforme New-Age în Barcelona.
10
11i. Începând cu data de 23.11.2016, se va proceda la înfiinţarea unui nou Birou European
pentru Reforme Religioase, coordonat de un Centru Religios de la Vatican, în urma semnării
acordurilor aferente cu Uniunea Mediteraneană, O.N.U., Consiliul Mondial al Religiilor. Sediul
acestui birou, care va funcţiona începând cu data de 24.11.2016, va fi la Paris.
Semnatarii acordurilor de mai sus sunt:
– Preşedintele Consiliului European, HERMAN VAN ROMPUY,
– Reprezentantul Guvernului Greciei, ANDREAS LOVERDOS, ministru al Educaţiei,
– Reprezentantul Bisericii Greciei, P.S. Gavriil Papanikolaou, Episcop de Diavleia,
– Reprezentantul Patriarhiei Ecumenice, Î.P.S. Teoclit, Mitropolit de Iconiu,
– Reprezentantul SFÂNTULUI MUNTE ATHOS, egumen Efrem,
– Reprezentanţii Bisericii şi Guvernului Ciprului, P.S. Varnavam Episcop de Trimythonytos şi
Î.P.S. Neotytos, Mitropolit de Morfou,
– Reprezentantul Bisericii Ierusalimului, Î.P.S. Timotei, Mitropolit de Vostron,
– Reprezentantul Bisericii Alexandriei, Preafericitul Ilie, Arhiepiscop de Tripolis,
– Reprezentantul Bisericilor Ortodoxe Slave şi al Federaţiei Rusiei, Preafericitul Ilarion,
Arhiepiscop de Volokolamsk, Rusia,
– Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Walter Kasper,
– Reprezentantul Vaticanului, cardinalul Angelo Scola, cardinal al Milanului,
– Reprezentantul Consiliului Mondial al Bisericilor, Andre Varkan,
– Reprezentantul Bisericii Albaniei, Î.P.S. Policarp, Mitropolit de Artgyrokastros.
– Reprezentantul Bisericii Antiohiei, P.S. Ilie de Tripolis,
Subsemnaţii ne angajăm în implementarea tuturor acestor reforme începând cu data de 1 mai
2016 şi cel târziu până la data de 16 august 2020, astfel încât, începând cu data de 1 mai 2016,
să survină schimbarea şi să sărbătorim intrarea în Noua Eră.
Subsemnaţii ne angajăm să schimbăm Sfântul Munte Athos, Grecia şi să înfiinţăm pe cuprinsul
acestuia mânăstiri ale tuturor religiilor, dogmelor şi tagmelor monahale de la Vatican.
Subsemnaţii ne angajăm la acestea şi în numele celor ce ne vor urma la conducere, în sensul
implementării reformelor stabilite de comun acord.
De asemenea, ne rugăm unuia şi singurului Dumnezeu, precum şi omului, ca acesta să se
arate (reveleze) în lume și să rezolve toate problemele planetei.
A. Declaraţie complementară: Prezentul înscris constituie SUPER-MEMORANDUM local şi
priveşte Grecia, Republica Cipru, Rusia şi Uniunea Europeană, precum şi SUPERMEMORANDUM
ce priveşte Bisericile Constantinopolului, Greciei, Ierusalimului,
Alexandriei, Antiohiei, Patriarhiilor Slave, Rusieişi Sfântului Munte Athos. Bisericile amintite
au semnat deja SUPER-MEMORANDUMUL cu celelalte Biserici creştine din Uniunea
Europeană.
B. Declaraţie complementară: Bisericile Creştin-Ortodoxe obligă şi statele aparţinătoare să
implementeze reformele convenite.
C. Declaraţie complementară: Se anexează un MEMORANDUM special privind Cooperarea
Bisericească şi Statală cu Uniunea Europeană. Noi, semnatarii MEMORANDUMURILOR de
mai sus ne angajăm, în cel mai scurt timp posibil, să implementăm reformele stabilite începând
cu data de 1 mai 2016.
D. Declaraţie complementară: Procedăm la metamorfozarea statelor şi a entităţilor bisericeşti
autocefale, drept pentru care ne bucurăm, având în vedere că urmează să schimbăm întreaga
structură bisericească şi statală. Inaugurăm de acum Noua Eră şi, începând cu data de
01.05.2016, vom inaugura şi Noua Stare de Fapte.
E. Declaraţie complementară: Ne asumăm răspunderea referitor la reforma administrativă şi
11
bisericească şi referitor la reînfiinţarea Bisericii celei Una. De asemenea, ne asumăm
răspunderea referitor la înfiinţarea Forţelor Armate şi Miliţieneşti Multinaţionale, în vederea
menţinerii ordinii şi a siguranţei pe drumurile, în pieţele publice şi în toate oraşele din ţările
membre ale Uniunii Europene. La fel vom proceda şi referitor la apărarea tuturor Bisericilor, de
către forţele amintite mai sus.
F. Declaraţie complementară: Noi, conducătorii religioşi şi politici, semnatari ai prezentului
înscris, ne luăm angajamentul de a colabora strâns şi intens cu Poliţia Mondială (I.P.T.F.), aşa
cum aceasta a fost înfiinţată la data de 21.09.2001 şi îşi are sediul provizoriu în Washington,
precum şi cu Forţele Federale Americane pentru Gestionarea Situaţiilor Speciale (F.E.M.A.) cu
sediul în Washington şi Baltimore, aşa cum acestea au fost înfiinţate la data de 17.11.1984. În
colaborare cu Armata Europeană, înfiinţată la Constantinopol la data de 26.10.2001 şi având
sediul provizoriu în localitatea Mons, Belgia, şi cu celelalte autorităţi militare europene şi
locale, forţele amintite mai sus vor asigura ordinea şi siguranţa în toate fostele state naţionale
ale Uniunii Europene şi în toate Bisericile creştine, precum şi pentru toate dogmele şi religiile
de pe teritoriul Uniunii Europene.
De asemenea, ne asumăm răspunderea de a proceda la monitorizarea tuturor cetăţenilor, în
vederea asigurării siguranţei, lucru care se va realiza prin montarea de camere de supraveghere
de ultimă generaţie în toate instituţiile europene, în toate oraşele Uniunii Europene, în mănăstiri,
biserici şi instituţii publice. De asemenea, ne asumăm răspunderea referitor la înfiinţarea Poliţiei
Religioase.
Implementarea reformelor de mai sus va începe la data de 02.05.2016.
Noi, semnatarii prezentului înscris, ne angajăm, începând cu data de 1 iunie 2016, să asigurăm
siguranţa şi ordinea publică.
Urmează semnăturile (în anexă, lista semnatarilor SUPER-MEMORANDUMULUI încheiat
între 25 şi 29 iunie 2014).
Responsabil privitor la publicarea şi expedierea SUPER-MEMORANDUMULUI, Kereth
Tanais.
P.S. COMENTARIU: Înscrisul tradus mai are ataşate alte 40 de articole ale LEGII SUPREME
aferente care, de asemenea, a fost votată şi de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, constituindu-se
astfel în cel mai periculos înscris emis vreodată de aceste centre internaţionale. Ne rezervăm
dreptul de a o publica…
apologeticum.ro
(traducere după sursa în greacă de pe apokalypsisnow.blogspot.ro)
12

Anunțuri
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Inca o lectie de istorie – pe tema biblica a prezentei semintei sarpelui in omenire

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Samanta sarpelui – invatatura Mesajului orei a inceput sa fie preluata, modificata si propovaduita si de alte confesiuni, cu pretentia de originalitatein partea a treia a prezentarii , autorul studiului introduce idei straine Mesajului, care au fost preluate de la vechile invataturi religioase ,de dinaintea descoperirii divine si amestecate in ” mancarea ” servita in acest video , otravind-o . Este important , cand citim sau ascultam, sa deosebim duhurile !

Otrava este chiar turnata prin jnvatatura acestui predicator care spune ca Biblia nu este suficienta ca informatie divina pentru noi , deci completarile cu alte carti sunt necesare pentru a valida teoria lui https://youtu.be/90gDfXO8I8o

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Este bine sa pui seama pe acest articol

https://wow.bzi.ro/obiceiuri-proaste-care-atrag-saracia-in-casa-ta-de-ce-anume-sa-te-feresti-4940

Obiceiuri proaste care atrag saracia in casa ta. De ce anume sa te feresti

Cercetatorii au stabilit care sunt obiceiurile proaste care-ti „programeaza” saracia. Unele dintre ele au o influenta mare asupra starii fizice a creierului si iti „asigura” saracia la usa. Acestea sunt obiceiurile de care ar fi bine sa te tii departe, sa le excluzi din viata ta, sa le ignori, sa faci orice altceva pentru a scapa de ele pentru ca iti creeaza doar neplaceri:

Obiceiul de a cere compatimire
Primele semne ale saraciei apar atunci cand incepi sa te plangi prea des de soarta nefericita pe care o ai si ceri compatimirea celor din jur. Nu ai silueta potrivita, nu ai salariul dorit, nu ai studiile pe care ti le-ai dorit, nu ai casa pe care o visezi, nu e vremea dorita, nu e nimic – totul, absolut totul din jurul tau iti pare a fi un motiv bun pentru a cere mila si compatimire pentru viata pe care o ai si cat de nenorocit esti.
Mai mult decat atat, oamenii care obisnuiesc sa se planga mereu, isi pierd atentia celor din jur. Poate sa-ti fie mila de cineva la nesfarsit, dar si acel cineva trebuie sa faca ceva pentru a-si schimba viata. Autocompatimirea – e cea mai buna solutie pentru a obtine un serviciu slab platit si o viata gri.

Citeste si De ce unele femei dorm cu oglinda sub perna – Nu, nu ca sa se uite in ea

Obiceiul de a face economii din orice
Daca primul lucru pe care il faci atunci cand mergi intr-un magazin este sa cauti sectorul cu reduceri, daca crezi ca colegii tai au un salariu mai mare, lucrand mai putin si daca niciodata nimanui nu ii imprumuti bani, nu lasi chelnerului bacsis, mai mult decat atat, nu vrei sa ai un copil din cauza salariului pe care il ai – cel mai probabil, obiceiurile care te duc la saracire sunt deja in sangele tau.
Analistii spun ca intentia spre o economisire totala – e un semn al unei griji irationale, iar asta demonstreaza ca individul nu are o balanta intre venit si cheltuieli. Un om care are venituri bune este gata sa plateasca pentru lucruri cu pretul lor adevarat. Mai mult decat atat, este gata sa plateasca pentru munca altuia si asta asteapta de la altii.

Obiceiul de a-i analiza pe toti „prin bani”
Doar oamenii care s-au auto-programat la saracie, considera ca fericit poti sa fi doar daca ai un salariu cu multe zerouri. Ei mai considera ca nu te poti bucura de viata daca nu ai haine scumpe, o vila si o masina de lux. Sociologii declara ca la intrebarea „Ce ai nevoie pentru a fi fericit?”, doar oamenii saraci incep sa enumere bunuri materiale.
Oamenii cu venituri mari enumera dragostea adevarata si prietenia. Iar bogatia lor nu se afla in contul din banca. Potrivit lor, bogati sunt cei care atrag banii, care creeaza idei pentru business din nimic. Un om cu adevarat de succes nu depinde de cat de mare este sacul sau cu aur.

Obiceiul de a intra in panica atunci cand se termina banii
Cand doar la gandul ca ai putea sa fii demis, pulsul tau creste, acesta poate fi un semn ca deja incepi sa te pregatesti de saracie. Oamenii bogati nu pun accentul pe bani – azi au bani, maine nu. Si asa de fiecare data.

Citeste si Ce inseamna cand auzi cucuveaua cantand in miezul zilei, foarte aproape de casa

Obiceiul de a cheltui mai mult decat castigi
Ai doua locuri de munca dar banii oricum nu-ti ajung? Ar fi timpul sa schimbi ceva! Daca o persoana nu vede diferenta dintre un credit si altul, atunci cu siguranta, bogat nu va fi niciodata.

Obiceiul de a face o munca care nu-ti place
Daca nu eu, atunci cine? Psihologii afirma ca oamenii care de obicei fac lucruri care nu le plac – potential sunt pregatiti pentru insuccese si saracie. Cauza acesteia este sentimentul care apare din cauza faptului ca trebuie sa faca lucruri care nu ii plac. Pri urmare, fa doar ceea ce iti place, pentru a primi o placere dubla.

Obiceiul de a sta departe de rude/familie
Cei mai buni ghinionisti sunt cei care se indeparteaza de familie. „De ce trebuie sa-mi sun soacra? Are nevoie, sa ma sune…”, „Tata, iti amintesti cand m-ai certat de fata cu toti vecinii? Atunci aveam doar patru ani, dar eu nu am uitat…” Sa-ti spun un secret: toti oamenii bogati au o trasatura comuna – familia este cea mai mare bogatie a lor. Deoarece doar aici poti gasi sustinere, liniste si intelegere atunci cand in viata de zi cu zi e o adevarata criza. Gandeste-te la asta…

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

” Adevaratii” prooroci mincinosi interpretand gresit Scripturile , in Numele Domnului

Ei se orienteaza dupa „flecariile lumesti si impotrivirile stiintei, pe nedrept numita astfel „(1Tim.6:20) si incearca sa sperie lumea , distragandu-i atentia de la descoperirea lui Isus Hristos , care ne-a aratat ca teoria heliocentrica este o minciuna , deci nimic din ce ” proorocesc ” promotorii ei este doar praf in ochii celor ” care sunt stricati la minte si osanditi in ce priveste credinta.” (2Tim.3:8)


Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Este William Branham mincinos , ori este prooroc needucat ….. in scolile religioase omenesti ?

Vorba romanului in timpul Revolutiei : ” Cu televizorul ati mintit poporul ”
Nu degeaba a vorbit Branham in negativ la adresa televiziunii

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Contradictii – ce este fals si ce nu – what is „fake” and what isn’t

Am vizionat cateva filme . Ce parere aveti fata de lucrurile prezentate in ele?


versus
https://youtu.be/3mBOnHS7de4 si https://youtu.be/yv4qwII2fZY


https://www.space.com/39382-spacex-dragon-return-to-earth-crs13.html?utm_source=notification
versus

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Cum ai cazut din cer, luceafar stralucitor, fiu al zorilor!

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Merita sa-ti vinzi casa pentru a te convinge de o idee ?

DA ! Daca ai doua case, vinde una si cumpara-ti un bilet pentru o calatorie in spatiu cu VIRGIN GALACTIC
https://youtu.be/yOVh19cOpOc https://twitter.com/virgingalactic/status/951448922161115136/photo/1
si te vei putea astfel convinge ca Pamantul este Plat si nu se misca!

https://twitter.com/virgingalactic https://pbs.twimg.com/media/DL9oOwYW4AA4WR6.jpg

Sa nu fii foarte increzator in sansa ta de a zbura prea curand dincolo de atmosfera, fiindca, in ritmul de doar sase persoane pe zbor primii vor fi cei superbogati care au si investit in compania care fabrica naveta spatiala
https://pbs.twimg.com/media/DNEqV2yW4AAV8ZT.jpg https://pbs.twimg.com/media/DNEkGTOXcAAWQnI.jpg

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Dincolo de atmosfera terestra – cu avionul racheta dublu, ca naveta spatiala

https://www.space.com/39360-virgin-galactic-spaceshiptwo-seventh-glide-flight.html?utm_source=notification

Ieri a fost efectuat cu succes zborul de proba finala a vehiculului ca re este capabil sa duca sase pasageri ( contra cost ) intr-o scurta calatorie pe orbita Pamantului GLOB . Organizatorii acestor viitoare calatorii spatiale zic ca aceia care vor putea sa plateasca 250 000 de dolari vor avea sansa sa se inghesuie in randul de asteptare si ca de la acea inaltime vor putea sa vada curbura Pamantului


„The spacecraft, known as VSS Unity, completed its seventh unpowered „glide flight” today (Jan. 11) over Mojave, California, Virgin Galactic representatives said.

Unity hadn’t been aloft since August 2017. Engineers and technicians had spent the intervening five months making sure the vehicle will be ready for the higher loads of rocket-powered flight when the time comes, according to the company. [Photos: Virgin Galactic’s SpaceShipTwo VSS Unity]

„Today we tested that work by pushing Unity’s atmospheric capabilities hard, touching top-end glide speeds as pilots Mark ‘Forger’ Stucky and Michael ‘Sooch’ Masucci completed a busy test card,” Virgin Galactic wrote in an update today.

„After release from mothership VMS Eve, the spaceship was immediately pushed into a sharp descent, accelerating to Mach 0.9, which is around the maximum airspeed we can achieve without igniting the rocket motor!” they added. (Mach 1 is the speed of sound — 767 mph, or 1,234 km/h, at room temperature.)

As that note indicates, SpaceShipTwo is designed to be carried aloft by a specialized airplane. During operational flights, the spacecraft will be dropped at an altitude of about 50,000 feet (15,000 meters), then boost itself to suborbital space using its own rocket motor.

The passengers aboard — SpaceShipTwo can fit six paying customers, along with two pilots — will get to experience a few minutes of weightlessness and see the curvature of Earth against the blackness of space before gliding back down to Earth.

Today is 11th flight for VSS Unity #SpaceShipTwo, 242nd for VMS Eve #WhiteKnightTwo pic.twitter.com/3RetN
Tickets to ride SpaceShipTwo currently sell for $250,000. To date, more than 600 people have put a deposit down for a seat, Virgin Galactic representatives have said.

But VSS Unity will have to ace some powered flights before it can start taking customers and research payloads to suborbital space. The company is laying the groundwork for powered tests: During today’s flight, Unity carried water ballast to simulate the rocket motor’s weight, and it was outfitted with a thermal protection system, which will shield the spacecraft from the heat and friction of atmospheric re-entry, Virgin Galactic representatives said.

Unity is Virgin’s second SpaceShipTwo vehicle. The first, VSS Enterprise, broke apart during a rocket-powered test in October 2014. The tragic accident killed co-pilot Michael Alsbury and injured pilot Peter Siebold. „

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Invatand ce sa mancam sanatatea ne-o pastram

Ascultand pe Margineanu vom sfarsi cu bine anu.
Ignorand ce auzim, riscam sa ne prapadim inainte sa-mplinim vremea ce-avem de trait in cortul cel trecator primit de la Creator

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Taratele prin faina de grau – inca o lectie de istorie pentru crestini

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Portile Ierusalimului – o frumoasa lectie de istorie ilustrata

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Comparatie intre zilele de dinainte de potop ,cele imediat urmatoare potopului si zilele noastre

(Fac.6:5) Domnul a vazut ca rautatea omului era mare pe pamant si ca toate intocmirile gandurilor din inima lui erau indreptate in fiecare zi numai spre rau.

(Fac.11:6) . Si Domnul a zis: „Iata, ei sunt un singur popor si toti au aceeasi limba; si iata de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar impiedica sa faca tot ce si-au pus in gand.

(SPACEcom NEWS TECH SPACEFLIGHT SCIENCE & ASTRONOMY SEARCH FOR LIFE SKYWATCHING VIDEO ENTERTAINMENT Space.comTech )
How the US Navy Is Turning Sci-Fi Warfare into Reality
Cum a transformat Armata Marina Americana razboiul stiintifico-fantastic in realitate
https://www.space.com/39316-navy-sci-fi-warfare-reality.html?utm_source=notification
Laser development continues today, with the ONR working on high-energy, solid-state laser weapons. A prototype system was fitted on a Navy ship in 2014 and shot down unmanned aerial vehicles. Lasers have even flown on other worlds, such as the Mars rover Curiosity’s famous Chemistry and Camera (ChemCam) instrument, which analyzes the composition of Red Planet rocks.
https://www.space.com/33506-mars-rover-curiosity-fires-laser-by-itself.html

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Dupa cele prezentate in articolele anterioare, o concluzie …..ba chiar doua :

Timpul in care Harul mantuirii se va lua de la Natiuni este mai aproape decat ne asteptam si va fi atunci cand Chivotul Legamantului va fi luat afara din Grota lui Zedechia si sangele lui Isus Hristos va fi luat de pe Scaunul Milei , unde s-a scurs prin crapatura stancii de la baza crucii , crapatura facuta de cutremurul care a avut loc atunci cand Isus a murit si dupa ce a fost impuns in coasta cu sulita soldatului roman
Faptul este dovedit, vai de cel nechibzuit !

Se discuta in Israel faptul ca locul pe care a fost zidit Templul lui Solomon este diferit de acela pe care este astazi Moscheea .https://youtu.be/0KV36y7M8Kw
Probabil aceasta diversiune va duce la construirea celui de-al treilea Templu care este de altfel destinat sa fie tronul lui Antihrist, pe un loc diferit de acela al Sfantului Locas . Mesajul orei ne-a invatat conform scripturilor Noului Legamant ca Templul actual al lui Dumnezeu este Biserica, un Locas Sfant construit din Pietre Vii , si de aceea Domnul nu se va intoarce la nici o casa zidita de maini omenesti
Vedem , deci, cu ochiul liber ca lumea care se pretinde a fi crestina este inselata intr-un mod de nedescris , fiind inconstienta de faptul ca totul se petrece asa cum Domnul Isus Hristos a promis prin Cuvantul care-a fost vorbit si scris !

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

La inceput de an 2018 sa ne reamintim aceasta descoperire a ce este scris si a istoriei chivotului legamantului facut de Dumnezeu cu Moise

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Dupa o vizita de lucru la vechea locuinta din Cluj, am revenit pe blog cu reascultarea la ceea ce prezinta aceste video

Opriti videourmator la fiecare imagine , sa AVETI TIMP SA CITITI PE ECRAN

si acesta

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

In curand oamenii vor urca si vor cobora din cosmos cu racheta de genul celei testate astazi in America

https://www.space.com/39063-spacex-launches-used-rocket-dragon-spacecraft-for-nasa.html?utm_source=notification

Publicat în Uncategorized | 2 comentarii

Companii private lucreaza pentru NASA incercand sa fabrice racheta care sa duca oamenii in spatiu extraterestru

http://discovery.economist.com/space/5378897845001-space-invaders-the-entrepreneurs-taking-humans-into-space

Ma intreb, de ce este nevoie de astfel de cercetari, daca se sustine ca au ajuns pe Luna si s-au intors vii de acolo cu mai bine de 6 decenii in urma ?

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Educatia mincinoasa despre cosmos prin imagini holografice la planetariu in America

https://lsc.org/news-and-social/news/jennifer-chalsty-planetarium-sneak-peek-in-360-degrees

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Irina canta pentru tine , crestinule, asculta bine !


Cele mai frumoase cantari crestine romanesti au fost compuse de ostasii Domnului la inceputul miscarii de trezire in cadrul bisericii ortodoxe romane

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

„…. iata cum vorbeste neprihanirea pe care o da credinta: … „Cuvantul este aproape de tine: in gura ta si in inima ta.” Si cuvantul acesta este Cuvantul credintei,…… ( Romani 10.6-8 )

Al saptelea Inger a sunat din trambita si taina lui Dumnezeu s-a sfsrsit !
Apostolul Ioan a vorbit la timpul viitor despre prezentul pe care-l traim acum
Vorbirea ” in pilde ” a Domnului Isus Hristos a devenit realitate pentru noi .
Cuvantul facut trup locuieste astazi , iarasi, printre noi si cine-L recunoaste Il mananca si are viata vesnica
El poate sa fie si in gura ta, cititorule drag lui Isus Hristos .”. Daca marturisesti deci cu gura ta pe Isus ca Domn si daca crezi in inima ta ca Dumnezeu L-a inviat din morti, vei fi mantuit.
Caci prin credinta din inima se capata neprihanirea, si prin marturisirea cu gura se ajunge la mantuire, dupa cum zice Scriptura: „Oricine crede in El nu va fi dat de rusine.”
Cuvantul lui Dumnezeu este Painea vietii carev s-a coborat din cer

In scrisoarea catre Romani apostolul Pavel se roaga lui Dumnezeu pentru israeliti ! ( Romani 10,1 ) nu pentru paganii din cetate .De ce explica el deosebirea intre neprihanirea pe care o da Legea si neprihanirea pe care o da credinta tocmai pentru oameni care traiau in Roma ? Pentru ca aceia care puteau sa-l asculte si sa-i si inteleaga vorbirea nu erau straini de popoarele israelite care locuiau acolo si in toata Europa chiar in timpul acela fiind chiar nascuti ca si cetateni romani, intocmai ca si el ( „Capitanul a zis: „Eu cu o mare suma de bani am dobandit cetatenia aceasta.” „Si eu”, a zis Pavel, „sunt chiar nascut roman.” (Fapt.22:28)
Am mai scris asta si o repet si aici : Poporul ales dintre Neamurile peste care Dumnezeu si-a aruncat privirile (Fapt.15:14) nu este altul decat Israel, oile pierdute (Mat.10:6)( Matei 15.24 ) pentru care Isus Hristos a venit in mod special ca sa ne caute si sa ne mantuiasca (Luc.19:10)
Cum ne deosebim noi unul pe altul ca facand parte din turma al carei Pastor este El ? Noi I-am auzit glasul si I- am acceptat invitatia :”Gustati si vedeti ce bun este Domnul! Ferice de omul care se increde in El! (Ps.34:8) Noi stim acum ce inseamna a manca trupul Lui , noi nu ne poticnim in vorbirea metaforica prin care El ni se adreseaza direct inimii ” de carne ” pe care ne-a schimbat-o in prealabil, dupa cum ne-a fagaduit prin profet :” Le voi da o alta inima si voi pune un duh nou in voi. Voi lua din trupul lor inima de piatra si le voi da o inima de carne, „(Ezec.11:19) Noi nu mai suntem astazi nepriceputi si zabavnici cu inima cand este vorba sa credem tot ce au spus profetii (Luca 24.25 )si noi credem ca fratele Branham a fost unul din ei
Credem asa fiindca Dumnezeu ne-a invatat prin Mesajul lui despre hrana spirituala a Cuvantului vorbit la timpul potrivit si noua totdeauna vremea ne este prielnica (Ioan.7:6)chiar daca El inca nu a revenit in Trupul Lui Proslavit ( vorbesc despre Mireasa lui Hristos al carui Cap este : atunci cand Isus S-a rugat „Tata, proslaveste Numele Tau!” Si din cer s-a auzit un glas care zicea: „L-am proslavit si-L voi mai proslavi!” (Ioan.12:28)
Proslavire la trecut, in Persoana Divina Isus si proslavire in viitor in Biserica „care este trupul Lui, plinatatea Celui ce indeplineste totul in toti.” (Efes.1:22-23)
” Fiindca Dumnezeu gaseste ca este drept sa dea intristare celor ce va intristeaza si sa va dea odihna atat voua, care sunteti intristati, cat si noua, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu ingerii puterii Lui, cand va veni, in ziua aceea, ca sa fie proslavit in sfintii Sai si privit cu uimire in toti cei ce vor fi crezut; caci voi ati crezut marturisirea facuta de noi inaintea voastra. (2Tes.1:10)

Continuarea….o puteti face fiecare daca vreti sa-mi faceti bucuria deplina si aveti o simtire, o dragoste, un suflet si un gand. (Filip.2:2)

Publicat în Uncategorized | 5 comentarii

In ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatra grea pentru toate popoarele. Toti cei ce o vor ridica, vor fi vatamati, si toate neamurile pamantului se vor strange impotriva lui. (Zah.12:3)

Astazi, decembrie 5.2017 . Ar putea sa fie ziua aceea
https://www.livescience.com/61110-us-embassy-move-jerusalem.html?utm_source=notification

The Jerusalem Quandary: Why Trump’s Proposed Embassy Move Is Problematic
The Dome of the Rock mosque, in the Jerusalem skyline.

Credit: Thomas Coex/AFP/Getty

Today (Dec. 5) President Trump declared his intent to recognize Jerusalem as the Israeli capital, and he is expected to announce tomorrow (Dec. 6) whether the U.S. Embassy will relocate to Jerusalem from its current location in Tel Aviv, the New York Times reported.

This is a highly controversial decision; the Israeli government claims Jerusalem as its capital, but the Palestinian National Authority (PA) considers East Jerusalem to be Palestinian territory illegally occupied by Israel since the Six Day War in 1967, and sees East Jerusalem as the capital in the future Palestinian state. In fact, the United Nations Security Council considers East Jerusalem an occupied Palestinian territory.

PA President Mahmoud Abbas told Trump in a phone call that this decision could derail the delicate peace processes underway between Israel and Palestine, and could carry „grave consequences” for the future stability of the region and for „the world at large,” according to the Palestine News Agency (PNA). [The Holy Land: 7 Amazing Archaeological Finds]

Trump’s announcement drew criticism from international leaders, with Jordan’s King Abdullah II warning that moving the U.S. Embassy „will undermine the efforts of the American administration to resume the peace process and fuel the feelings of Muslims and Christians,” the New York Times reported.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan also expressed dismay at Trump’s decision, threatening to sever diplomatic ties with Israel should the U.S. recognize Jerusalem as the capital, and French President Emmanuel Macron cautioned that Jerusalem’s status would be best decided by Israelis and Palestinians, according to Al Jazeera.

Israel’s supreme court and parliament are housed in Jerusalem, making it Israel’s legislative and judicial capital, while the city of Ramallah is the current seat of the PA government. But Palestinian officials hold firm that „there will be no Palestinian state without East Jerusalem as its capital,” PNA representatives said in a statement.

With many aspects of Palestinian statehood still unresolved, Jerusalem’s fate remains uncertain. In deference to its thorny political status — which dates back to the 1940s — the U.S. Embassy was established in Tel Aviv.

But in 1995, the U.S. passed the Jerusalem Embassy Act to initiate and fund the relocation of the U.S. Embassy to Jerusalem by 1999. However, as talks between Israel and Palestinian leaders continued without resolution, the move was repeatedly postponed in the interest of preserving the peace process and U.S. security, with a presidential waiver issued every six months to explain why the move should not take place.

President Trump signed one such waiver on June 1, claiming that he did so in order „to maximize the chances of successfully negotiating a deal between Israel and the Palestinians,” the White House Office of the Press Secretary reported in a statement that day.

However, though the move may have been temporarily stayed, the White House regarded the embassy’s transition from Tel Aviv to Jerusalem as not only imminent, but inevitable, according to the statement.

„The question is not if that move happens, but only when,” White House representatives said.

The deadline for Trump’s next waiver, which he did not sign, expired on Dec. 3, the New York Times reported.

Original article on Live Science.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Tipologia Biblica – un apanaj al Mesajului orei – preluata ( cu modificari si detaliata exhaustiv) de evreii mesianici universali

APANÁJ, apanaje, s. n. 1. Parte dintr-un domeniu feudal acordată fiilor din casele domnitoare și din marile familii nobile; proprietate sau venit acordat din averea țării membrilor unei familii domnitoare. 2. Bun material sau spiritual care se atribuie cuiva sau este acaparat în mod exclusiv de cineva; fig. ceea ce este propriu unei persoane sau unui lucru. – Din fr. apanage.

EXHAUSTÍV, -Ă, exhaustivi, -e, adj. (Livr.) Care epuizează un subiect; complet, în întregime. [Pr.: -ha-us-] – Din fr. exhaustif.
prezentata
http://www.hebrewcatholic.net/11-01-introduction-what-is-biblical-typology/
scisa
http://www.hebrewcatholic.net/11-typology-how-the-old-testament-prefigures-the-new/
citita

Pe blogul evreilor catolici, la rubrica STUDIES putem citi despre
Taina Israel si Biserica- De ce a creat Dumnezeu lumea

http://www.hebrewcatholic.net/wp-content/uploads/2014/02/13.01-Why-Did-God-Create-the-World-pdf.pdf

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Am experimentat si va recomand sa urmati si voi regimul alimentar fara carne si fara produse de la animale

https://sanatate.bzi.ro/ce-se-intampla-in-corp-daca-nu-mai-consumi-carne-78373

Argumentul ca produsele din carne sunt necesare pentru o sanatate buna este un mit care continua sa persiste in constiinta populara, dar perceptia publica incepe sa se schimbe, iar noi studii releva faptul ca stramosii nostri nu aveau o dieta bazata exclusiv sau predominant pe carne. Potrivit Harvard Medical School, „studiile confirma beneficiile unei diete fara carne asupra sanatatii. In prezent, o dieta bazata pe plante si legume aduce un aport nutritional suficient dar reduce si aparitia unor boli cronice.”

Chiar si American Dietetic Association a intarit acest aspect, concluzionand ca „dietele care exlud carnea, cum sunt cele vegetariene si vegane, daca sunt corect intocmite, aduc beneficii organismului, au un aport nutritional adecvat si pot constitui un sprijin in prevenirea si tratamentul anumitor boli.” Printre aceste boli se numara si diabetul, cancerul si bolile de inima. Iata cateva motive pentru care ar trebui sa iei in calcul renuntarea la consumul de carne:

1. Se reduc simtitor sansele de a face diabet de tip 2. In S.U.A, cel putin 40% din populatie este pre-diabetica. Mai multe studii au reliefat faptul ca produsele din carnea rosie, si proteina animala in general, maresc riscul aparitiei diabetului de tip 2. In cazul populatiei omnivore, acest risc este de doua ori mare decat in cazul populatiei vegane. Un alt studiu a aratat faptul ca un consum de carne rosie mai des de o data pe saptamana creste riscul de diabet cu 74%. Un alt studiu a ajuns la concluzia ca marind consumul de carne rosie cu doar o jumatate de portie pe zi, sporeste cu peste 50% sansele de a dezvolta diabet intr-o perioada de 4 ani.

2. Vei asimila cantitatea corecta si necesara de proteine. O dieta saraca in proteine este daunatoare pentru organism dar si consumul ridicat de proteine vine la pachet cu anumite riscuri. In Statele Unite ale Americii, un omnivor inmagazineaza cu 50% mai multe proteine decat are nevoie, iar cea mai mare parte a acelor proteine sunt de origine animala. Excesul de proteine este transformat in grasime, ceea ce duce la cresterea in greutate, boli cardiovasculare, diabet, inflamatii interne si cancer.

3. Se reduce nivelul inflamatiilor din organism. Foarte multi oameni consuma in mod regulat hrana procesata, in ciuda faptului ca aceasta este una dintre principalele cauze ale aparitiei cancerului. Consumul de carne in special contribuie la cresterea nivelului inflamatiilor din organism, lucru care poate avea consecinte pe termen scurt sau pe termen lung asupra sanatatii tale. Inflamatia cronica este una dintre cauzele aparitiei aterosclerozei, atacurilor de cord, infarcturilor, diabetului si a bolilor autoimune. O dieta bazata pe alimente vegetale are prin natura ei un efect anti-inflamator. Mai multe studii au aratat o scadere semnificativa a CRP-ului (indicele inflamatiilor din organism) in randul persoanelor care au o dieta bazata pe plante si legume.

4. Se reduce nivelul de colesterol din sange. Unul dintre factorii de risc pentru bolile de inima este reprezentat de un nivel ridicat al colesterolului. Grasimile saturate, care se gasesc cu precadere in carne, branzeturi si in alte produse de natura animala, contribuie covarsitor la cresterea nivelului colesterolului. Atunci cand oamenii trec la o dieta bazata pe legume si fructe, nivelul colesterolului scade semnificativ. Studiile au aratat ca o dieta vegana are aceleasi rezultate ca si medicamentatia recomandata pentru reducerea nivelului de colesterol din sange. Dar, daca o substanta naturala, cu potential benefic, nu poate fi patenta pentru a a aduce venituri, atunci ea nu prezinta interes.

5. Vei avea un sistem digestiv sanatos. Intestinele sunt, poate, cea mai importanta parte a organismului, din moment ce aici se desfasoara procesele in urma carora organismul isi primeste „combustibilul” necesar functionarii. Un tranzit intestinal bolnav, conduce la un organism bolnav si la aparitia multor probleme de sanatate. Datorita florei intestinale, adica miliardele de microorganisme prezente in tractul intestinal, corpul nostru beneficiaza de nutrientii care ne mentin sanatosi, ne protejeaza de cancer, contribuie la activarea si dezactivarea genelor. De asemenea, au un rol important in prevenirea bolilor de ficat si ale aparatului digestiv si chiar si a diabetului si a bolilor auto-imune.

6. Vei trai mai mult. Valter Longo, Profesor de Gerontologie si Stiinte Biologice in cadrul USC, a descoperit ca, prin intermediul postului (daca acesta este tinut corect), organismul produce mai putin hormoni de crestere (1GF1) si, in felul acesta stimuleaza celule sa se auto-repare in loc sa se divida. Studiile sale au aratat ca postul regenereaza celulele stem, ucide celulele canceroase si prelungeste viata.

7. Vei schimba felul in care functioneaza genomul tau. Nu cu mult timp in urma, oamenii de stiinta au constatat ca factorii de mediu pot activa sau dezactiva genele organismului uman. Studiile au aratat ca, o dieta bazata pe legume si fructe, reduce activitatea genelor responsabile pentru declansarea cancerului de prostata.

sursa: eva.ro

Publicat în Uncategorized | 1 comentariu

Fiii prorocilor…. i-au zis: „Stii ca Domnul rapeste…… Stiu si eu, dar taceti.” ( 2 regi 2.3)
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

„Voi nu vreti sa va duceti?” (Ioan.6:67)

Urmarind evenimentele care au culminat cu hotararea mai multor ucenici sa se intoarca inapoi la afacerile lor si sa nu mai umble cu Isus Hristos din Nazaret, vizualizam o imagine contemporana asemanatoare in Biserica Mesajului orei .
Motivul celor care s-au lepadat de credinta este acelasi cu celor din vechime, anume o vadita si completa intelegere gresita a Cuvantului vorbit de Dumnezeu prin Persoana fizica ce cs-a abandonat pe sine sub directa calauzire a Duhului Sfant . Acea Persoana fizica era atunci insusi Domnul nostru Isus Hristos , omul nascut fara pacatul sexual in ale carui vene circula sangele divin capabil , prin viata sfanta din el, sa distruga orice germene de viata parazita patruns in trupul uman de-a lungul intregii istorii a omenirii .
In discutia Lui cu fariseii in cladirea Sinagogii evreiesti Isus a dezvaluit in mod tainic ( voalat )secretul nasterii din nou , in urma unei relatii intime, spirituale, dintre duhul de viata umnan si Duhul divin al Fiului Omului
Contracarand nasterea fizica ce a urmat dupa ” mancarea” din pomul interzis , in gradina Eden, Isus recomanda o nastere din nou, spirituala, prin ” mancarea „din pomul vietii , pe care-l identifica cu trupul Sau
Prin descoperirea prezentata in detalii prin Mesajul orei stim ca apropierea sexuala a Evei de sarpele cel vechi, mai intai, urmata imediat dupa aceea de apropierea sexuala de Adam ( prezentata metaforic prin mancarea din rodul pomului cunostintei binelui si a raului ) a condus la inultirea omenirii pe calea sexuala, animalica, ce nu era dupa placul lui Dumnezeu . De aceea Dumnezeu a pedepsit pantecele femeii si i-a subjugat dorintele carnale sa se tina dupa barbatul ei ( singular ), nu dupa barbatii dimprejur
Iata ca in acest Cuvant al Evangheliei dupa Ioan ne este prezentata o altfel de apropiere intima, prezentata in acelasi fel metaforic de invitatie la mancare :
„Eu sunt Painea vie care s-a coborat din cer. Daca mananca cineva din painea aceasta, va trai in veac; si painea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Il voi da pentru viata lumii.” (Ioan.6:51): „Adevarat, adevarat va spun ca, daca nu mancati trupul Fiului omului si daca nu beti sangele Lui, n-aveti viata in voi insiva. Cine mananca trupul Meu si bea sangele Meu are viata vesnica; si Eu il voi invia in ziua de apoi.
Caci trupul Meu este cu adevarat o hrana, si sangele Meu este cu adevarat o bautura. Cine mananca trupul Meu si bea sangele Meu ramane in Mine, si Eu raman in el. Dupa cum Tatal, care este viu, M-a trimis pe Mine, si Eu traiesc prin Tatal, tot asa, cine Ma mananca pe Mine va trai si el prin Mine.”
In alte texte din Noul Testament ne este descoperit faptul ca Trupul lui Hristos are Cap si Madulare si ca denumirea data Lui este Biserica .
Apostolul Pavel a scris : ” … v-ati apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea in sarbatoare a ingerilor, (Evr.12:22) de Biserica celor intai nascuti, care sunt scrisi in ceruri, de Dumnezeu, Judecatorul tuturor, de duhurile celor neprihaniti, facuti desavarsiti, de Isus, Mijlocitorul legamantului celui nou, si de sangele stropirii, care vorbeste mai bine decat sangele lui Abel.”
Draga cititorule, intelegi tu care este problema ?
O relatie intima de apropiere spirituala de Trupul lui Dumnezeu, sorbind Cuvintele rostite de Gura Lui materializata prin Isus Hristos, prin ucenicii Lui, prin toti predicatorii Evangheliei pacii din toate cele sapte Epoci ale Bisericii , prin Cuvantul facut trup in fiecare generatie in mijlocul crestinilor autentici „Cine va primeste pe voi Ma primeste pe Mine; si cine Ma primeste pe Mine primeste pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Mat.10:40)
” Ei nu sunt din lume, dupa cum nici Eu nu sunt din lume.
Sfinteste-i prin adevarul Tau: Cuvantul Tau este adevarul.
Cum M-ai trimis Tu pe Mine in lume, asa i-am trimis si Eu pe ei in lume. Si Eu insumi Ma sfintesc pentru ei, ca si ei sa fie sfintiti prin adevar.Si Ma rog nu numai pentru ei, ci si pentru cei ce vor crede in Mine prin cuvantul lor. (Ioan.17:20)
Viata adevarata , aceea care este vesnica, nu vine prin nasterea din trup, prima , prin care venim in lumea materiala, ci prin nasterea din nou, a doua, din Duh , prin care trecem pe taramul Imparatiei lui Dumnezeu a carui realitate poate sa fie perceputa chiar cu aceste unsprezece simturi puse de Dumnezeu in trupurile de carne umana
” Duhul este acela care da viata, carnea nu foloseste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh si viata. Dar sunt unii din voi care nu cred.” Caci Isus stia de la inceput cine erau cei ce nu cred si cine era cel ce avea sa-L vanda.
Si a adaugat: „Tocmai de aceea v-am spus ca nimeni nu poate sa vina la Mine, daca nu i-a fost dat de Tatal Meu.”
Din clipa aceea, multi din ucenicii Lui s-au intors inapoi ”

Pentru mine nu este de mirare faptul ca multi dintre cei care pretind ca ” au crescut in Mesaj ” nu pot intelege vorbirea lui Dumnezeu si s-au intors inapoi in denominatiuni

Publicat în Uncategorized | 3 comentarii

Spune tot , ca sa fii ferit de minciuna !

Fratele William Branham a zis ca minciuna este „ adevarul spus pe jumatate ” El a prezentat cu citate din toata Scriptura adevarul invataturii despre origiunea semintei sarpelui care ne descopera ce este pomul cunostintei binelui si raului pentru rasa umana
Daca nu stii ce este pomul cunostintei binelui si raului , mereu dai rabat ( faci scazamant) la Cuvantul lui Dumnezeu si pui pret exacerbat la parerile – ale tale sau ale altora- pe care le prezinti . Afirmatia fratelui Branham este facuta pe baza Cuvantului fagaduintei : ” Cand va veni Mangaietorul, Duhul adevarului, are sa va calauzeasca in tot adevarul; caci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit si va va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan.16:13) Nici Eva nu a stiut care este (p)omul acela si nici ce va fi dupa ce va ” manca din el ” , si Sarpele i-a spus o parte din adevar, aceea care ” a gadilat urechile ” Evei , care era departe de Mangaitorul , pe vremea aceea de copilarie . Dar si astazi , cei care se grabesc sa apuce pe ” calea cea lata ” nu au rabdare in asteptarea implinirii fagaduintei Tatalui ceresc si ” musca ” din gogoasa apetisanta a invataurii Nicolaitiilor , pe care Domnul Isus o uraste , fiindca mistifica imaginea Sa in mintile oamenilor , prin reverberatia (https://dexonline.ro/definitie/reverbera%C8%9Bie ) provocata la auzirea Scripturilor,in felul in care citesc ei si astfel fac sa apara trinitatea ,
Binele nu se amesteca cu raul , niciodata ! Cunostinta divina nu separa, ci doar face deosebirea, sau diferentiaza intelegerea lor atunci cand aceste doua notiuni sunt puse in fata mintii omenesti : „Vai de cei ce numesc raul bine, si binele, rau, care spun ca intunericul este lumina, si lumina, intuneric, care dau amaraciunea in loc de dulceata, si dulceata in loc de amaraciune! (Isa.5:20)
Oare din aceeasi vana a izvorului tasneste si apa dulce si apa amara? (Iac.3:11) Fratii mei, poate oare un smochin sa faca masline sau o vita sa faca smochine? Nici apa sarata nu poate da apa dulce. (Iac.3:12)
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, in veac nu-i va fi sete; ba inca, apa pe care i-o voi da Eu se va preface in el intr-un izvor de apa care va tasni in viata vesnica.” (Ioan.4:

„Caci va veni vremea cand oamenii nu vor putea sa sufere invatatura sanatoasa; ci ii vor gadila urechile sa auda lucruri placute si isi vor da invatatori dupa poftele lor. „(2Tim.4:3)
Invatatura Biblica sanatoasa a Mesajului Orei este astazi respinsa de toate comunitatile religioase ale crestinismului ecumenic si promotorul ei, William Branham este prezentat in mod mincinos si blasfemiator in ochii apartinatorilor la toate comunitatile respective, in toata lumea . Cei care o fac, sefii cultelor, prezinta fragmentat invataturile si afirmatiile scoase din contextul predicilor lui ( si se folosesc de marturiile unora care erau copiii in adunarile Mesajului din timpul in care predica Branham si mintea lor numai la Cuvantul lui Dumnezeu nu era supusa la acea varsta ) astfel , intocmai ca si fariseiii din vremea Mantuitorului, ” dar fariseii si invatatorii Legii au zadarnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. (Luc.7:30)
Botezul fratelui Branham, peste care era duhul lui Ilie confruntat cu duhul proorocilor lui Baal pe Muntele Carmel, este botezul in Numele Domnului Isus Hristos, conform cu invatatura Singurului nostru Stapan si Domn al carui Nume este mai presus de orice Nume si aceasta invatatura respinge si doboara invatatura trinitara nicolaita impusa sub dominatia lui Constantin si a mamei sale .Elena , asupra comunitatilor religioase din timpul lor , in Imperiul Roman

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Alternativa la operatia de schimbare completa a capului unui om bolnav

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5066435/Brain-chips-popular-smartphones-15-years.html

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Biblia declara retoric : „Si apoi, cine dintre voi, chiar ingrijorandu-se, poate sa adauge macar un cot la inaltimea lui? „(Mat.6:27) sau ” la lungimea vietii lui? „(Luc.12:25)

In acest articol citim ca rezultatul cercetarilor oamenilor din vremea noastra in domeniile cele mai stringente ale vietii lumesti confirma adevarul declarat prin Cuvantul lui Dumnezeu

https://www.livescience.com/14968-6-magic-bullet-cures.html

Photo Credit: © Luzav10 | Dreamstime.com
Slide 1 of 13

Magic bullets n= Pilule magice

Wouldn’t it be nice if you could just take a pill and become smarter, stronger and faster? Science has brought us a lot of advances, but here are a few enhancements we’ve yet to see.

The fantasy of popping a pill and becoming a modern-day Einstein is dramatized in the 2011 movie „Limitless,” in which a man takes a memory-enhancing drug and becomes a genius. Sounds like a great way to save yourself hours of studying, but science just hasn’t come up with a way to boost our brainpower like that.

Which is not to say they haven’t tried. Memory-enhancing drugs are a major area of research, given the devastating effects of Alzheimer’s disease and other dementias. Scientists are beginning to discover molecules in rodent brains that play a role in enhancing and blocking memories, but how this would work in humans is anyone’s guess.

Some college students already use black-market attention deficit disorder drugs such as Ritalin and Adderall to power study cramming sessions, but those drugs have side effects, including heart problems and dependency, and they may not do much to boost brainpower anyway. Besides, the mind is a well-oiled machine, Alcino Silva, a memory researcher at the University of California, Los Angeles, told LiveScience in March 2011.

„Our biological systems are the results of finely balanced mechanisms,” Silva said. „If you muck with them, it’s at your own peril.”

Weight-loss drugs are likely one of the most lucrative nonexistent „magic bullets” out there. According to a 2011 report by Marketdata Enterprises, Inc., the weight-loss industry (which includes meal services, diet pills and plans and some medically supervised programs) was worth $60.9 billion in the U.S. in 2010. Many supposed weight-loss drugs are sold as supplements and aren’t FDA-approved, though the agency has warned that some are tainted and potentially toxic.

Another problem with weight-loss supplements? They don’t really work in the long run. And many, like a fad that involves eating 500 calories a day and taking injections with a drug made from the urine of pregnant women, can be dangerous.Even the most effective anti-obesity treatment we have, bariatric surgery, requires major commitment and lifestyle change. So far, there’s no effortless, side-effect-free way to shed pounds.
There wouldn’t be so much spam about it if men weren’t looking for a way to extend what nature gave them. Penis enlargement is a big business, with plenty of hucksters shilling pills supposedly capable of providing more size.

Unfortunately, penis-enlarging pills just don’t work. The one method that does show some results, mechanical traction, requires a bit more commitment than downing a tablet. Some studies have shown that penis stretchers, worn six hours a day for four months, can add 0.7 inches (1.8 cm) of length to the sex organ.

Thing is, most men don’t need this magic bullet. The vast majority of men seeking information on larger penises aren’t in the abnormally small range. More often, they’ve internalized messages from pornography and media that bigger is better.
There’s little to be done about a receding hairline, short of a snazzy buzz cut. Minoxidil, the anti-baldness drug best known by the brand name Rogaine, can increase hair growth in young men with balding on the top of the head, but it has no effect on the creep of hair back from the forehead. Likewise, the anti-hair loss drug Propecia (finasteride), hasn’t been shown to reduce hair loss around the temples — and it can’t help men grow back all of the hair that’s already been lost.

Would you like to live forever? Immortality may be a little extreme, but many people would jump at the chance to live longer with fewer infirmities. There are good ways to increase the likelihood of a long, healthy life — diet and exercise, anyone? — but scientists have yet to come up with a way of pushing life expectancies over 100.

The most intriguing life-lengthener so far is calorie restriction. Animal studies over the last three decades have found that cutting daily calorie intake significantly increases lifespan. And the older animals seem younger and healthier than their unrestricted counterparts.

Studies in primates are ongoing, so it’s not yet known if humans could benefit from restricting calories below the recommended amount. And anyway, a life of hunger hardly counts as a magic bullet. Now, scientists are researching the genetic changes that happen in calorie-restricted animals, looking for a way to mimic those changes in humans with pharmaceuticals.

Imagine cutting through the pesky world of wining, dining and actually having to be nice to someone to win his or her heart. Love potions have entered the realm of pseudoscience thanks to the discovery of oxytocin, a hormone important for monogamy and pair-bonding.

Online, retailers sell products like „liquid trust,” a spray purported to contain oxytocin that is supposed to make co-workers, family members and potential romantic partners feel warm and fuzzy toward you.

Yeah, right.

While oxytocin is no doubt important in making us feel close to one another, it is not an „indiscriminate love drug,” according to University of Amsterdam psychologist Carsten K.W. de Dreu. Research has shown that oxytocin has a dark side: It can make us feel less trusting of people we perceive to be outside of our social sphere, for example. The hormone also does nothing to increase trust in someone you know to be unreliable. In other words, we aren’t slaves to our hormones — or to supposed magic potions.

Publicat în Uncategorized | 1 comentariu

Butoiasul de pulbere atomica ( Nord Korea = Kim Jong Um ) este iarasi agitat …..

……iar Marile Puteri ( Statele Unite = Donald Trumnp ) sunt cu ochii pe el https://www.yahoo.com/news/north-korea-tests-suspected-icbm-splashes-down-near-001226978.html?soc_trk=gcm&soc_src=0f201ff2-4afb-11e5-a268-fa163e6f4a7e&.tsrc=notification-brknews

SEOUL/WASHINGTON (Reuters) – North Korea said on Wednesday it had successfully tested a new type of intercontinental ballistic missile (ICBM) that could reach all of the U.S. mainland.

Related Searches
Missile North KoreaNorth Korea ICBMNorth Korea MissleCNN North KoreaNorth Korea Fires Missiles At South Korea
The missile test, North Korea’s first since mid-September, came a week after U.S. President Donald Trump put North Korea back on a U.S. list of countries it says support terrorism, allowing it to impose more sanctions.

North Korea has conducted dozens of ballistic missile tests under its leader, Kim Jong Un, in defiance of international sanctions. Trump has vowed not to let North Korea develop nuclear missiles that can hit the mainland United States.

In a broadcast on state TV, North Korea said the new powerful missile reached an altitude of around 4,475 km (2,780 miles) – more than 10 times the height of the international space station – and flew 950 km (600 miles) during its 53 minute flight.

After watching the successful launch of the new type ICBM Hwasong-15, Kim Jong Un declared with pride that now we have finally realized the great historic cause of completing the state nuclear force, the cause of building a rocket power, according to a statement read by a television presenter.

In the statement North Korea described itself as a „responsible nuclear power”, but warned its strategic weapons were developed to defend its sovereignty and territorial integrity from „the U.S. imperialists’ nuclear blackmail policy and nuclear threat”.

U.S., Japanese and South Korean officials all agreed the missile, which landed within Japan’s exclusive economic zone in the Sea of Japan, was likely an ICBM but it did not pose a threat to the United States, its territories or allies, the Pentagon said.

“It went higher frankly than any previous shot they’ve taken, a research and development effort on their part to continue building ballistic missiles that can threaten everywhere in the world, basically,” U.S. Defense Secretary Jim Mattis told reporters at the White House.

Graphic: Nuclear North Korea http://tmsnrt.rs/2lE5yjF

(Reporting by Christine Kim and Soyoung Kim in Seoul, Linda Sieg, William Mallard, Timothy Kelly in Tokyo, Mark Hosenball, John Walcott, Steve Holland and Tim Ahmann in Washington and Michelle Nichols at the United Nations; Writing by Yara Bayoumy, David Brunnstrom and Lincoln Feast; Editing by Grant McCool, Michael Perry & Simon Cameron-Moore)

Publicat în Uncategorized | 1 comentariu

Mormantul in care se aprinde lumanarea magica a popilor ortodocsi n-a fost niciodata al lui Isus Hristos

Nici ” lumanarea magica ” nu se aprinde „din senin ” , asa cum s-a pretins timp de secole de ignoranta din partea credinciosilor , ci printr-o smecherie care a fost data in vileag de catre cercetatori : este vorba de o anumita cantitate de fosfor continut in ceara lumanarii

https://www.livescience.com/61043-tomb-of-jesus-excavated.html?utm_source=notification
Tomb of Jesus’ Dates Back Nearly 1,700 Years
By Owen Jarus, Live Science Contributor | November 28, 2017 03:21pm ET

‘Tomb of Jesus’ Dates Back Nearly 1,700 Years, (nu 2000, cum ar fi de asteptat )
The shrine (sometimes called the Edicule) that holds the tomb of Jesus is seen in this photograph. The shrine is located within the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.
Credit: Lior Mizrahi/Getty Images
A tomb that, according to legend, held the body of Jesus Christ dates back almost 1,700 years, scientific tests show.

Whether the tomb ever truly held the body of Jesus is unknown. Aceasta afirmatie este o minciuna scornita de mama Imparatului roman Constantin Se stie ca mormantul din care a inviat Isus Hristos se afla in gradina Ghetsimani, in apropierea locului de sub dealul Capatanii , unde a fost El rastignit , The limestone bed dates to almost 300 years after the death of Jesus. Additionally, a number of other sites claim to also hold the „tomb of Jesus.”

The tomb of Jesus is covered by a shrine (sometimes called the Edicule) located within the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem. According to legend, Helena, the mother of Roman emperor Constantine the Great (reign ca. 306-337), discovered the tomb around the year 327. Constantine legalized Christianity throughout the Roman Empire and supposedly converted to Christianity before he died. The legend says the Romans protected the tomb of Jesus by building a shrine over it as well as a church. This church has been destroyed, renovated and rebuilt several times over the past 1,700 years. [See Photos of the Church of the Holy Sepulchre]

Today, the shrine that covers the tomb is in poor shape and is in danger of collapse. To help save it, a team that includes scientists supported by the National Geographic Society has been conducting conservation work in the shrine and its tomb. During this work, the archaeologists opened the tomb of Jesus for the first time in centuries — it has been sealed with marble slabs since at least A.D. 1555 to prevent damage from visitors — and excavated the tomb. They found the remains of what appears to be a limestone bed that, as legend says, may have held the body of Jesus.

Tests using a technique called optically stimulated luminescence (OSL) of mortar from the limestone bed revealed when the quartz within the masonry was last exposed to light. The results showed that the bed was constructed around A.D. 345, during or shortly after the reign of Constantine the Great. The test results were released today (Nov. 28) by the National Geographic Society.

„Obviously, that date is spot-on for whatever Constantine did,” archaeologist Martin Biddle, who has studied the tomb extensively, told National Geographic.

Today, the Church of the Holy Sepulchre is a site of pilgrimage for Christians.

A study reporting the test results will be published in an upcoming issue of the Journal of Archaeological Science: Reports. When the conservation work is complete, scientists hope that the marble cladding that hid the tomb will be replaced with a material that will allow visitors to see inside the tomb.

Original article on Live Science.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Motivele pentru care fratele William Branham a predicat impotriva emisiunilor prin televiziune

Una dintre acuzatiiloe false care se aduc astazi impotriva fratelui Branham este aceea ca a predicat in mod fatarnic interdictia de-a avea televizor, dar el avea unul in casa si copiii lui si ai vecinilor erau ingaduiti sa vizioneze .
Aveti aici citate , ca sa intelegeti adevarul si sa fiti treziti la realitate :
Crestinii si televizorul in viziunea fratelui Branham
http://supersign.tripod.com/television.htm

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Judecatori cu judecata dreapta – fratele Abraham Moses , predicatorul din acest video , ne-a vizitat saptamana aceasta in Waltham Abbey, Londra

Marturia lui a fost extraordinar de socanta , astazi, duminica ,in 26 nov. 2017 Deocamdata insa , dupa serviciul de inchinare cu cantece de lauda crestina , sa-l ascultam cu predica disponibila pe internet de anul trecut in America
http://www.bethel-tab.org/archives.php?&p=41

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Dumnezeu a creat lumea intr-o epoca fara asemanare cu vre-o alta – una din predicile saptamanale intr-o adunare pentru a asculta Mesajul orei

http://www.bethel-tab.org/archives.php?&p=41

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Extradimensiuni – studii biblice saptamanale

http://stevenstrooh.sermon.net/main/main/21038495

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Sa intelegem lumea in care traim citind profetiile din Cartea lui Ezekiel

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Amintiri pretioase de acum 17 ani , cantand impreuna cu fratii de dincolo de ocean la ei acasa

Publicat în Uncategorized | 3 comentarii

Cum arata o conversatie a mea pe teme biblice pe un alt blog

https://tatonari.wordpress.com/2017/11/17/pentru-ca-opiniile-noastre-sa-se-alinieze-cu-adevarul-avem-nevoie-de-40-de-ani-in-desert/comment-page-1/#comment-245
cherie spune:
17 Noiembrie 2017 la 21 h 18
Cam „Cataclismica” viziune asupra adevarului… Adica suferinta „TREBUIE ” ???? Dece? Cu ce ne ajuta? Eu cel putin nu m-am multumit cu ce mi s-a dat si am suferit……. Si oricum, nu m-a ajutat la nimic decat la faptul ca am pierdut timp…..
Nu ne multumim cu ce ni se da … Poate unii mai intelepti ca mine o fac….
Eu cred ca totdeauna am stiut ce este „adevarul” pentru mine dar nu adevarul a fost important pentru mine ci suferinta. Nu mi-a placut suferinta niciodata… Si am suferit caci nu am acceptat adevarul, am vrut altceva… Am dorit visul…. povestile …..
Daca accepti adevarul ar trebui sa nu mai suferi, …. dar…. suferi pentruca nu accepti adevarul…

Apreciază
RĂSPUNDE

mihaela spune:
17 Noiembrie 2017 la 21 h 56
as zice ca exista două feluri de suferință. Una dată de încăpățânarea de a nu vedea adevărul și alta dată de acceptarea adevărului. Dar una e conștientă iar cealaltă e inconștientă. sau una spirituală și cealaltă animală. sau nu știu cum sa le spun 🙂

Adevărul ne face să suferim. dar pe termen scurt. minciuna ne face să ne simțim bine dar, tot pe termen scurt. Depinde de noi ce alegem – clipa prezentă sau un viitor îndelungat.

de ce trebie suferința? poate pentru că suntem un aluat nemaleabil din care Dumnezeu nu poate face decât vase de ocară. și El vrea să facă vase de cinste din noi 🙂

Apreciază
RĂSPUNDE

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
23 Noiembrie 2017 la 0 h 22
Daca luam seama la invatatura Scripturilor cu privire la vremurile de pe urma, ni se spune ca acelea vor fi ca si in vremea lui Lot , cand Dumnezeu a ars cetatile de pe malul Marii Moarte .
Acolo traia un om neprihanit care era nepotul lui Abraham , fiindca el, Lot, a ales acel fel de vietuire in mijlocul unei societati stricate Si Lot traia in suferinta, la fel ca si voi, dragi surioare , care va lamentati tot timpul, de cand va stiu
„….(caci neprihanitul acesta, care locuia in mijlocul lor, isi chinuia in toate zilele sufletul lui neprihanit, din pricina celor ce vedea si auzea din faptele lor nelegiuite) ” (2Pet.2:8)
Ce l-a determinat pe Lot sa se desparta de Abraham, care traia in prezenta lui Dumnezeu, asteptand fagaduintele Lui ? Eu zic asa: Lot si-a meritat soarta, si toti care vor face la fel si-o merita si ei . Lot a parasit adunarea sfintilor si a vrut sa traiasca de unul singur , in mijlocul lumii religioase din vremea lui. Daca el n-a reusit, eu cred ca nici voi, oricat de sfinti si de ” pustnici ” v-ati tine ca sunteti . Ceata lui Abraham n-a avut astfel de probleme pe care le dezbateti voi decat dupa ce l-au surghiunit pe fratele lor Iosif , si apoi pe Moise si pe toti ceilalta alesi ai lui Dumnezeu ca sa le fie capetenie si indrumatori spre mantuire . Voi nu puteti sa vedeti padurea verde din pricina ca v-ati impiedicat de uscaturile cazute la pamant pe cararile voastre

Apreciază
RĂSPUNDE

mihaela spune:
23 Noiembrie 2017 la 1 h 01
in aparenta pare ca bine zici, dar din pacate lucrurile nu stau chiar asa, asa ca… continui sa ma vait 🙂

Lot n-a trait in mijlocul lumii religioase ci in jurul lumii depravate. In momentul in care s-a despartit de Abraham si a ales Sodoma stia ca oamenii de acolo sunt rai. Si pe urma si-a schimbat „meseria” ajungand sa fie o persoana cu o oarecare responsabilitate in Sodoma (era asezat la portile cetatii).

Eu… n-am ales nimic. snif! snif!

Apreciază

cherie spune:
17 Noiembrie 2017 la 22 h 34
🙂 Asa o fi !

Apreciază
RĂSPUNDE

Iosif spune:
19 Noiembrie 2017 la 20 h 12
Acceptarea Adevarului implica lepadare (renuntare) de sine, ceea ce înseamna moarte (imunitate) fata de lumea materiala, schimbarea prioritatilor existentialitatii, realizata prin metamorfoza (re)nasterii din apa si Duh,iar aceasta transcendenta implica timp si sacrificii spirituale, facându-ne copii la rautate si adulti în perceptie si gândire…

Apreciază
RĂSPUNDE

mihaela spune:
19 Noiembrie 2017 la 23 h 14
E evident ca ai dreptate, dar… oare nu folosim (noi oamenii 🙂 ) exact aceleasi cuvinte dar de fapt fiecare le interpretam diferit, adica conform cu cutiuta din care facem parte?

Apreciază
RĂSPUNDE

Iosif spune:
20 Noiembrie 2017 la 6 h 25
Ascultarea si iubirea neconditionata nu face diferente. Unitatea în gândire se realizeaza DOAR în Hristos,iar fara El fara revelatia ungerii Duhului , nu putem face nimic. DOAR EL poate înlatura diferentele în perceptie, iar pacatul cel mai mare ce împiedica realizarea unitatii, sunt tocmai aceste „cutiute” diverse în care vrajmasul a împartit, cucerit si stapâneste peste poporul lui Dumnezeu, utiliziand uneltele mândriei, arogantei si ignorantei „vase sortite nimicirii” ce calca Adevarul în picioare, în scopuri personale egoiste, inconstienti îmbatati de o glorie relativa, desarta, moarta…
Binecuvântari sfinte !

Apreciază

mihaela spune:
20 Noiembrie 2017 la 15 h 06
cineva zicea odata (cred ca Patrik Fontaine) ca a avut o experienta cu Dumnezeu si ca Dumnezeu i-a spus ca exista un singur lucru care poate sa desfiinteze Cuvantul. Iar la mirarea acestuia, caci acest lucru i se parea imposibil, Dumnezeu i-a raspuns: traditiile voastre sunt singurele capabile sa desfiinteze Cuvantul Meu. Si i-a dat cateva versete:

„Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.

Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră.”

(Marcu 7:8-13)

Apreciază
RĂSPUNDE

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
23 Noiembrie 2017 la 1 h 08
Mesajul propovaduit de William Branham a batut toate doctrinele religiei zis crestina , care inca mai sunt tinute la loc de cinste in adunarile denominationale si a explicat Scripturile prin Scripturi, aducand Adevarul absolut confirmat de Cuvantul lui Dumnezeu in fata oamenilor . Dumnezeu ne-a facut prin Mesajul lui cunoscute toate tainele , incepand cu taina Dumnezeirii si terminand cu aceea a Bisericii Domnului Isus Hristos . El ne-a prezentat toata Taina lui Dumnezeu care i-a fost descoperita apostolului Ioan prin Cuvantul vorbit de Glasurile celor sapte Tunete , dar el ( Ioan ) a fost oprit sa o transmita in scris , pe vremea lui.
Majoritatea cititorilor Bibliei cred ca Ioan a dus Taina lui Dumnezeu cu el in mormant, , netinant seama la faptul ca acel Inger al Legamantului care a vorbit lui Ioan zicand ” Iata ca sunt viu in vecii vecilor ” a fagaduit tuturor proorocilor ca vine timpul ca sa se sfarseasca taina lui Dumnezeu . Si acum timpul a si venit si Cuvantul vorbit prin care vine credinta de acelasi pret cu aceea a apostolilor : (2Pet.1:1) pentru care isus Hristos este si ramane Singurul Dumnezeu si Mantuitor , trece astazi pe langa urechile celor care se considera a fi intelepti si priceputi in denominationalismul lor si se descopera pruncilor nascuti din nou in Trupul lui Hristos ( Luca 10.21 )

Apreciază
RĂSPUNDE
mihaela spune:
23 Noiembrie 2017 la 4 h 07
Branham sustine o pleiadă de aberații. Ma uimeste ca exista oameni care ii dau credit.

– Împărăția de 1000 de ani a început în anul 1977.

– Căderea omului în Eden a avut loc atunci când Eva a întreținut relații sexuale cu Satana. Din această legătură a rezultat Cain. El a mai spus că „orice păcat care a avut loc vreodată pe fața pământului a fost cauzat de o femeie… cea mai josnică creatură a pământului”.

– Toți cei nemântuiți sunt descendenții Șarpelui, sau Diavolului din această unire a sa cu Eva, sau descendenții lui Cain, el fiind prima progenitură născută din această relație nefastă.

sursa aici : https://lascaupetru.com/2013/06/12/william-marrion-branham/

Apropo de descendenta lui Cain. Studiaza genealogia sa o sa vezi ca Cain nu are nicio descendenta, adica toti descendentii lui Cain au murit la potop.

Apreciază

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
23 Noiembrie 2017 la 22 h 28
Am citit si eu acel articol din 2014 si toate comentariile la el , spre deosebire de altii care inghit galusca pe nerasuflate, eu am simtit un miros de carne imputita si am pus la gunoi oferta lui Petru Lascau . Vad ca nici el si nici tu nu sunteti in stare sa pricepeti lucruri simple, la mintea cocosului si a gainii care daca dau ocoale in jurul casei stapanului lor se cred a fi fost voiajori in jurul lumii. Fratele Branham a spus adevarul . Pacatul a gasit portita deschisa si a intrat in lume prin femeia Eva , nevasta lui Adam . Eva a fost partea negativa a duhului uman ,pe care Dumnezeu a scos-o din Adam , cu scopul ca sa prinda toate duhurile rautatii intr-o inchisoare pe viata , aducandu-le in existenta fireasca prin nasterea din femeie . Pentru ca El sa -si arate dreapta judecata a trimis in lume si duhurile celor sfinti in acelasi mod si a venit chiar El, Iahweh, in Persoana cu Numele Domnul Isus Hristos, , care este Numele mai presus de oricare altul, fiindca este chiar Numele Dumnezeului celui viu care Si-a dat trupul uman ca jertfa de ispasire pentru rebeliunea noastra fata de El ca si Cuvant descoperit pe crucea de sub Dealul Capatanii

Apreciază

mihaela spune:
23 Noiembrie 2017 la 23 h 16
Ce „noroc” cu tine si cu Branham ca voi „pricepeti” lucruri pe care noi, ceilalti, muritorii de rand, nu le pricepem si nici nu le vom pricepe vreodata 🙂 Din fericire 🙂

Apreciază

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
23 Noiembrie 2017 la 23 h 54
Comentariul tău așteaptă moderare.

Cine ti-a spus tie ca toti descendentii lui Cain au murit toti in Potop ? Nu exista in Biblie o astfel de afirmatie , deci nu-i decat un gand omenesc , nu au gand al lui Dumnezeu .
Insa in Biblie este scris ca fiii lui Dumnezeu si-au luat de neveste fete ale oamenilor si este scris ca Adam este fiul lui Dumnezeu . Este scris, de asemenea , in Geneza ca Eva nu a mai nascut baieti lui Adam decat dupa o lunga perioada de timp dupa nasterea gemenilor , cand l-a avut pe Set si este scris ca in aceasta lunga perioada de timp urmasii lui Cain au strabatut epoca de piatra, de bronz si de fier , daca credem istoria asa cum este predata pe bancile scolilor contemporane Este scris, de asmenea, ca Eva a zis despre Cain ca este un om de la Domnul, recunoscand indirect ca nu este de la Adam . Acest lucru ne indreptateste sa zicem ca fetele oamenilor erau fiicela lui Cain . Datorita faptului ca oamenii au inceput sa se inmulteasca, distannta fizica dintre samanta lui Cain plecat intr-un tinut numit Tara Nod si samanta lui Set s-a micsorat si s-a produs iarasi amestecul sexual pe care Dumnezeu l-a tinut sub interdictie Este scris ca prin acel amestec genele rautatii s-au infiltrat in urmasii fiilor lui Dumnezeu , si El S-a maniat si a zis ” Duhul Meu nu va ramane pururi in om, caci omul nu este decat carne pacatoasa „, Medicina genetica a demonstrat realitatea amestecului de gene ale parintilor in copiii lor .
Daca refuzam sa acceptam invataura denominatiunilor care afirma ca fiii lui Dumnezeu care au avut relatii sexuale cu femei ar fi fost ingeri, pe motivul biblic al Cuvantului vorbit de Domnul Isus ” „Va rataciti! Pentru ca nu cunoasteti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. . Caci la inviere, nici nu se vor insura, nici nu se vor marita, ci vor fi ca ingerii lui Dumnezeu in cer. (Mat.22:29-30) care spune clar ca Ingerii sunt si ei fiii ai lui Dumnezeu, insa ei nu au organe sexuale , nu ne ramane alta varianta decat aceea sa acceptam adevarul ca urmasii lui Adam s-au casatorit cu fete din samanta lui Cain . Mai departe, luand de bune vorbele Domnului Isus cand a , zis fariseilor ca ei au de tata pe Diavol , putem intelega ca gene ale lui Cain s-au strecurat in lumea de dupa Potop printr-una sau doua din sotiile fiilor lui Noe .. Si asa putem sa intelegem si de ce Noe, cand s-a imbatat – desigur, el fiind neprihanit, nu putea sa faca lucrul acela in stare constienta, – l-a blestemat pe nepotul sau, Canaaan , blestem transmis peste intreaga samanta a cananitilor , locuitorii Palestinei actuale , care nu se pocaiesc in Hristos si sunt in continuare dusmani ai poporului lui Israel .
\\\nu am acuma destul timp ca sa-ti demonstrez ca toate acuzatiile pe care sectantii le aduc omului lui Dumnezeu William Branham sunt erori de interpretare la ce a zis el si minciuni grosolane impotriva adevarului Cuvantului lui Dumnezeu descoperit astazi sfintilor Sai . Si asta nu e tot, fiindca se vede ca pacatul de hula impotriva Duhului Sfant nu a ajuns inca la culme

Apreciază
RĂSPUNDE

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
24 Noiembrie 2017 la 0 h 20
Comentariul tău așteaptă moderare.

Am scris intr-un comentariu de mai sus ca El este Dumnezeul descoperit ca si Cuvantul facut trup, rastignit pe crucea de sub Dealul Capatanii din Ierusalim
Vreau sa explic aici ca nu este numai o vorbire in sens spiritual, ci este o realitate fizica . Am citit in Geneza ca lui Adam i-a fost rusine de actul sexual si S-as ascuns de Dumnezeu pe motiv ca si-a observat goliciunea- organele sexuale – expusa in momentul impreunarii cu Eva si a inteles ca a comis pacatul de consumare a fructului oprit . Adam nu a putut sa sufere rusinea goliciunii si a acoperit-o cu sort din frunze .
Despre al doilea Adam insa s-a spus ca ” a suferit crucea, a dispretuit rusinea, si sade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evr.12:2)

Apreciază
RĂSPUNDE

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
24 Noiembrie 2017 la 0 h 33
Comentariul tău așteaptă moderare.

Completare la comentariu : ” Dupa ce L-au rastignit, I-au impartit hainele intre ei, tragand la sorti, pentru ca sa se implineasca ce fusese vestit prin prorocul care zice: „Si-au impartit hainele Mele intre ei, si pentru camasa Mea au tras la sorti.” (Mat.27:35), acest verset ne arata ca Isus a fost rastignit dezbracat complet , dar El nu avea nici un motiv sa-i fie rusine fiindca nici nu a fost nascut prin act sexual si nici nu a savarsit vreunul , El a suferit ispita si a ramas fara pacat El stia ca are puterea sa-si cheme urmasii in existenta prin Cuvant, chemandu-i pe nume printr-o nastere din nou reala, chiar in trupul de carne pamanteasca .
Ferice de acei carora le este dat sa vada lucrul acesta !

Pingback: Cum arata o conversatie a mea pe teme biblice pe un alt blog | behaitul oilor si Glasul Pastorului

mihaela spune:
24 Noiembrie 2017 la 0 h 50
ma bucur ca ai pus comentariile pe blogul tau asa ca nu le mai las si aici. sper sa nu te superi.

Apreciază
RĂSPUNDE

behaitul oilor si Glasul Pastorului spune:
24 Noiembrie 2017 la 1 h 00
Comentariul tău așteaptă moderare.

Am observat cat de” bine ” poti sa suferi adevarul, si acesta a fost motivul transferului . . Toata lumea care crede ca se invarteste nebuneste pe un Pamant glob simte astazi ca este nevoie de o schimbare, dar , din pacate, nu stie de unde s-o ia , desi Dumnezeu a pus-o la indemana tuturor, prin vestirea Mesajului Orei

Apreciază
RĂSPUNDE

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Botezul cu Duhul Sfant (…..) din leagan pan’ la mormant – ll –

Duhul Sfant pentru viata unui om inseamna a trai o viata sfanta=curata , fara pacate,fie ele considerate a fi cat de mici ( cum este, de exemplu , minciuna : Nu va mintiti unii pe altii, intrucat v-ati dezbracat de omul cel vechi cu faptele lui, (Col.3:9) De aceea, lasati-va de minciuna: „Fiecare dintre voi sa spuna aproapelui sau adevarul”, pentru ca suntem madulare unii altora. (Efes.4:25)”
Duhul care vine de la Dumnezeu este diferit de duhul lumii Si noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca sa putem cunoaste lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Sau. (1Cor.2:12)
Cand a fost creat , Adam era un om intreg si integru https://dexonline.ro/definitie/integru, si el nu putea sa fie corupt https://dexonline.ro/definitie/corupt. fiindca a fost facut dupa chipul lui Dumnezeu , parte barbateasca si parte femeiasca unite , cele doua componente ale duhului de viata suflat de Dumnezeu, adica duhul masculin si duhul feminin intr-un singur trup pamantesc , de carne .
Coruptia = abaterea de la moralitate, desfranarea, depravarea , a putut sa aiba loc in omenire numai dupa ce Dumnezeu a separat componenta feminina a duhului de viata al omului intr-un trup separat , facut din acelasi material : „Si omul a zis: „Iata in sfarsit aceea care este os din oasele mele si carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru ca a fost luata din om.” (Fac.2:23)
„Si nu Adam a fost amagit; ci femeia, fiind amagita, s-a facut vinovata de calcarea poruncii. (1Tim.2:14)
Femeia n-a existat in creatia originara ca persoana fizica, Adam s-a trezit cu femeia adusa de Dumnezeu in fata lui Eva a fost o creatie secundara a lui Dumnezeu, fiindca a vazut sentimentul de tristete la Adam, din pricina singuratatii lui in mijlocul lumii animalice duale creata de Dumnezeu prin el . ( Dumnezeu a realizat intreaga creatie de pe pamant prin Cuvantul vorbit prin gura lui Adam ,in afara de Eva, creata in timp ce Adam era adormit Prima creatie a lui Dumnezeu pe Pamant a fost omul ADAM, mai inainte de orice vegetatie sau vietuitoare s iDumnezeu a pus in mintea lui Adam toata lucrarea creatiei sale, asteptand ca omul sa spuna Cuvantul care cs-o defineasca adica sa-i spuna numele , si sa aduca toata viziunea in existenta fizica . Acelasi procedeu era de asteptat si la creatia urmasilor lui Adam ,dar el a ales o varianta gresita, varianta animalica, sexuala . Din aceasta pricina Dumnezeu a trebuit sa aduca pe lume un al doilea Adam, nascut de o fecioara, fara samanta barbateasca ( fara legatura sexuala ), care sa-si cheme in existenta urmasii prin Cuvant , strigandu-i pe nume , intr-o nastere din nou spirituala ca omul al doilea, care este din cer „Omul dintai este din pamant, pamantesc; Omul al doilea este din cer.” (1Cor.15:47) Domnul Isus a explicat lui Nicodim nasterea din nou, zicand :”Ce este nascut din carne este carne, si ce este nascut din Duh este duh. (Ioan.3:6)
Femeia nu este amagita prin faptul ca accepta sa manance un mar, de exemplu, ci prin faptul ca accepta o relatie sexuala de desfranare, depravare, cu un barbat diferit de sotul ei legitim , si este de stiut ca o noua viata omeneasca poate sa vina in existenta printr-un act sexual, asa cum a poruncit Dumnezeu primului cuplu ,cand i-a alungat pe cei doi , Adam si Eva,afara din gradina Eden „De aceea va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa, si se va lipi de nevasta sa si se vor face un singur trup. (Fac.2:24) dand nastere la o noua viata omeneasca . Si cand trupul cel nou iese in atmosfera terestra, Dumnezeu pune in el un nou duh de viata , care este pozitiv ( un fiu al lui Dumnezeu ) sau negativ ( un fiu al lumii ), dupa cum este samanta fizica preponderenta , transmisa prin parinti

Acesta este un subiect deosebit de vast si nu este usor sa fie cuprins intr-o singura pagina De aceea, cu ajutorul Domnului, explicatiile vor fi date in continuare, in mai multe articole

Publicat în Uncategorized | 9 comentarii

Botezul cu Duhul Sfant (…..) din leagan pan’ la mormant – l –

Cercetand Mesajul orei, fratele Gwena a prezentat Bisericii intr-o serie de predici recente acest adevar absolut : Botezul cu Duhul Sfant este un proces care se desfasoara in viata oricarui crestin veritabil incepand din leagan si fiind desavarsit complet in clipa parasirii vietii pamantesti .
In Cartea proorociei lui Isaia citim aceasta declaratie a Cuvantului lui Dumnezeu : „Ascultati-Ma, casa lui Iacov si toata ramasita casei lui Israel, voi, pe care v-am luat in spinare de la obarsia voastra, pe care v-am purtat pe umar de la nasterea voastra:
pana la batranetea voastra Eu voi fi acelasi, pana la caruntetea voastra va voi sprijini. V-am purtat, si tot vreau sa va mai port, sa va sprijin si sa va mantuiesc.” (Isa.46:3-4)
In cateva articole anterioare am prezentat descoperirea faptului ca toti crestinii veritabili, din toate timpurile, sunt nascuti din samanta fizica a lui Abraham, prin fagaduinta data lui ca in ea vor fi binecuvantate toate neamurile pamantului si am dovedit cu Scriptura ca Biserica lui Isus Hristos aleasa dintre Natiuni este ramasita Casei lui Israel , numita in alt loc ” oile pierdute ale Casei lui Israel „
Am incredere in promisiunea lui Dumnezeu ca toti fratii si toate surorile in Hristos vor ajunge la cunostinta aceasta prin descoperirea data de Mesajul orei pe care ni l-a prezentat fratele William Branham in predicile lui

Acesta este un subiect deosebit de vast si nu este usor sa fie cuprins intr-o singura pagina De aceea, cu ajutorul Domnului, explicatiile vor fi date in continuare, in mai multe articole

Publicat în Uncategorized | 10 comentarii

Nu doar mintea, dar si capul ?

Indrazneala oamenilor de-a se considera superiori Creatorului a ajuns la culmea nesabuintei . Nu este destul ca au reusit sa scimbe mintea oamenilor cu o gandire sanatoasa asupra lucrurilor care ne inconjoara si a caror evidenta este vizibila si palpabila ( ma refer la pamantul plat si nemiscat pe care locuim in aceasta viata , pe care omenirea intreaga il percepe astazi in mod bizar ca pe un glob care se invarte cu o viteza nebuna printr-un spatiu rece si pustiu (vid )doar pentru ca asa au fost indoctrinati cu invatatura pretinsa a fi ” stiintifica” din ultimele doua secole https://www.livescience.com/60989-slow-earth-rotation-triggers-earthquakes.html ), dar acum incearca sa le schimbe chiar si capul !

https://www.livescience.com/60987-human-head-transplants-will-never-work.html?utm_source=notification

Why Human Head Transplants Will Never Work
Italian surgeon Dr. Sergio Canavero at a press conference in 2016 in Scotland.
Credit: Jeff J Mitchell/Getty
An Italian neurosurgeon is claiming that his team has performed the world’s first „successful” human head transplant, using two human cadavers in China, according to news reports. The procedure, which took 18 hours to complete, has led the controversial surgeon — Dr. Sergio Canavero, of the Turin Advanced Neuromodulation Group in Italy — to say he expects to be able to carry out the operation on a living person „imminently,” according to The Telegraph.

But experts have expressed skepticism about Canavero’s claim that the procedure — which would involve severing the head of one person and keeping it alive long enough to re-attach it to a headless „donor” body — could be performed on a living person. [The 9 Most Interesting Transplants]

Canavero’s newest „breakthrough” is „the continuation of a despicable fraud,” said Arthur Caplan, a professor of bioethics at New York University’s Langone Medical Center
Caplan, who helped to create the U.S. organ distribution system, told Live Science that he doesn’t believe a human head transplant would ever be possible.

„We have a face transplant program here [at NYU] — it is very difficult to just transplant the face,” he said. „It requires massive doses of immunosuppressants,” which are drugs that suppress the immune system so that it doesn’t attack the transplant. „The head would be an even bigger problem, requiring even bigger doses,” Caplan added. „It would probably kill you in a few years from rejection or infection.”

It’s also possible that, due to biochemical differences between the head and the donor body, the person would probably never be able to regain normal consciousness.

„It’s not like putting a light bulb into a new socket,” Caplan said. „If you move the head and the brain, you are putting it into a new chemical environment with new neurological input. I think it would drive the person crazy before they died.”

In addition, a successful transplant would require surgeons to attach a multitude of nerves and blood vessels, as well as the spine and spinal cord, from the living head to the donor body.

But Caplan said he questions the veracity of Canavero’s claims that the neurosurgeon had developed techniques for reconnecting the spine, nerves and blood vessels between the donor head and the body.

„If he knew how to get the spinal cord to repair, to reconnect, he should be doing it on people with spinal cord injuries,” Caplan said. „There are millions of such people around the world. They want to walk; they want to control their bodies, their bowels. There is no reason not to go there and show what you can do.”

Canavero, who carried out the procedure on the cadavers together with Dr. Xiaoping Ren of Harbin Medical University in China, has not published any details of his work in any peer-reviewed journals, according to Caplan.

In addition, Canavero „has done no animal work of any meaning that shows that it could work,” Caplan said. For example, in January 2016, Canavero announced a successful head transplant on a living monkey. The animal survived the procedure ‘without neurological injury’ but died 20 hours later. „He would have to be able to keep the animals alive, or at least appearing to be conscious, for at least a year or two,” Caplan said.

In 1970, head transplant pioneer Robert White transplanted a new head onto a monkey. The animal died after nine days as the body rejected the new head.

„It’s almost Mengele-like talking about transplanting a head” of someone who is paralyzed due to a terrible disease onto a body of someone else, Caplan said, referring to an infamous Nazi physician who performed inhumane medical experiments on Auschwitz prisoners. „It’s cruel, and it certainly is a recipe for a disaster.”

Originally published on Live Science.

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Acesta este blogul ” mama” al celor care sunt impotrivitori Mesajului lui Dumnezeu care a fost trimis Bisericii din timpul sfarsitului, prin William Branham

http://en.believethesign.com/index.php/Main_Page
Ei zic ca nu au primit nici o sesizare ca ar fi strecurat erori grave in continutul expunerilor lor , dar blogul meu este o dovada ca sunt gresiti inca de la prima pretentie pe care au ridicat-o , aceea ca William Branham ar fi fost un sarlatan . Ei profita de faptul ca generatia care a fost de fata , cu martori oculari, la evenimentele din timpul misiunii lui , este la sfarsit ( a trecut o perioada de jubileu -50 de ani – de la ultima lui predica inregistrata ) Din fericire, eu am luat contact cu Mesajul cu 30 de ani in urma si stiu ca pana in 2010 nu a fost nimeni sa obiecteze , fiindca existau prea multi martori , in stare sa le rastoarne planul marsav de denigrare a lucrarii lui Dumnezeu prin el . Blogul denigratorilor este o dovada clara ca Dumnezeu lucreaza acum cu ultima generatie de crestini autentici si ca El isi retrage incet, dar sigur, Duhul Lui din mijlocul acestei generatii de oameni pe care Biblia o compara cu aceea de pe vremea Sodomei .
Saptamana trecuta, intr-un articol de pe prima pagina a ziarului londonez Metro se anunta ca arhiepiscopul de Canterbury, omul care este conducatorul spiritual al bisericii Angliei ( al carei ” cap” este desemnata chiar Regina Elisabeta ) a spus ca trebuie sa le fie data copiilor , incepand de la varsta prescolara, sa-si aleaga sexul cu care le convine sa se prezinte in societate, si sa li se permita sa se imbrace corespunzator . Aceasta ar insemna ca , dupa ce familiilor de homosexuali recunoscute oficial ca fiind legale, ( cantaretul ex Beatles , Sir Elton John este pe post de ” femeie ” intr-o astfel de familie )au fost lasate sa-si creasca copii cumparati de la mame surogat , dupa principiile lor, acuma li se da si acelora posibilitatea sa devina la fel ca si aceia care -i cresc contrar Cuvantului si Legilor lui Dumnezeu . Anul acesta insusi primarul Londrei , care este de religie mahomedana a fost unul din echipa organizatorilor festivalului homosexualilor , desi legea islamica din tarile arabe este mai stricta decat crestinatatea actuala in privinta homosexualilor Mai multi ministri din guvernul actual si-au declarat public apartenenta la Liga Gay-lor, Lesbienelor si transsexualilor si ziarele din ultimele doua saptamani sunt pline de articole care arata curvasaria intre membrii de frunte ai societatii engleze si americane din zilele noastre ( artisti, sprtivi, regizori , ministri, si alte categorii de oameni de conducere in diferite domenii sociale ) Se poate vedea clar cat de decazuta de la principiile crestine este societatea din tarile vestice , care are pretentia de-a fi guvernatorul mondial si un exemplu de democratie perfecta , lasand pe oricine sa creada si sa se comporte , legal, dupa bunul lor plac (Rom.1:28)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Mesajul orei : Epoca eliberarii de sub jugul oricarei dogme ( religioase, stiintifice si de oricare alta natura ) a inceput in anul de gratie 2017….

precum a fost proorocit
„Tu insa, Daniele, tine ascunse aceste cuvinte si pecetluieste cartea pana la vremea sfarsitului. Atunci multi o vor citi, si cunostinta va creste.” (Dan.12:4)
„Multi vor fi curatati, albiti si lamuriti; cei rai vor face raul si niciunul din cei rai nu va intelege, dar cei priceputi vor intelege.” (Dan.12:10)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Inregistrari de la prima conferinta internationala a sustinatorilor teoriei „Pamantul este plat „

Vorbitorii sunt toti Flat-artistii care descopere pentru noi teoria si dovezile „de beton ” (concrete ) care o sustin , si ei se prezinta noua in mod deschis ( sinceri in istorisirea povestii vietii lor : https://youtu.be/HrGGnPWdIJU
si celelalte 11 video …
In al saptelea, ne vorbeste un pastor baptist si el arata taine pentru cei priceputi , care vor intelege (Dan.12:10)

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

„Doamne Isuse, primeste duhul meu!” (Fapt.7:59)

Cercetand Scripturile in lumina adevarului descoperit noua prin auzirea si citirea Cuvantului vorbit al Mesajului orei ne dam seama ca majoritatea oamenilor apartinatori lumii religioase – in care au ramas refuzand sa accepte descoperirea lui Isus Hristos in aceasta vreme de pe urma omenirii- continua sa se supuna la acele invataturi incepatoare , slabe si saracacioase, despre care a vorbit si apostolul Pavel in scrisoarea catre Biserica din vremea lui ( Gal.4.9)
Fiindca am luat cunostinta ( in articolul anterior) despre invatatura corecta in privinta locului in care merge sufletul omului la prima despartire a elementelor lui componente, pe care o numim ” moarte”,va invit acum la o cercetare mai aprofundata, in care sa gasim mai multe amanunte care ne-au fost date in Biblie despre viata omului dupa despartirea sufletului de trupul pamantesc Nici o confesiune ecumenica nu invata pe enoriasi despre acest lucru important al vietii viitoare , ceea ce dovedeste ca niciuna nu sta in adevarul deplin.Fratele Branham ne-a spus ca adevarul spus pe jumatate este minciuna cu care Satana prinde oamenii in mrejile lui
” Isus a strigat iarasi cu glas tare si Si-a dat duhul.( Matei 27.50) Luca ne spune ce a zis Domnul Isus, strigand cu glas tare : „Tata, in mainile Tale Imi incredintez duhul!” Si, cand a zis aceste vorbe, Si-a dat duhul. (Luc.23:46)
In cartea Eclesiastului,capitolul 12. 1+7, Dumnezeu ne sfatuieste asa : ” Dar adu-ti aminte de Facatorul tau in zilele tineretii tale, pana nu vin zilele cele rele si pana nu se apropie anii cand vei zice: „Nu gasesc nicio placere in ei;…. pana nu se intoarce tarana in pamant, cum a fost, si pana nu se intoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Duhul omului este vantul pe care Dumnezeu il sufla in narile noului nascut in momentul in care acela paraseste pantecele matern si intra in contact direct cu atmosfera terestra . Atunci Dumnezeu sufla in narile lui suflarea de viata si devine un suflet viu (Fac.2:7) Astazi, nenumarati copii complet formati in pantecele mamelor lor nu mai ajung vremea potrivita ca sa devina suflete vii in atmosfera terestra, desi, timp de cateva luni inainte de nastere iau parte din viata manei , fiind hraniti din sangele ei ( viata trupului este in sange (Lev.17:11)
In mod asemanator pe plan spiritual , astazi nenumarati oameni care ar fi trebuit sa devina copii ai lui Dumnezeu sunt neprihaniti si sfintiti prin auzirea Cuvantului vorbit de Dumnezeu in timpul lor, dar nu mai ajung la botezul Duhului Sfant, la acea nastere din nou care ne da viata in sinea noastra, ca sa putem trai intr-o atmosfera cereasca . Cuvantul Descoperirii lui Isus Hristos spune despre aceia ” „Stiu faptele tale: ca iti merge numele ca traiesti, dar esti mort. ( Apoc. 3.1) Ei au luat doar parte din viata Mesajului orei, dar s-au transformat in lepadaturi
Ce este insa cea de-a treia parte a unui om desavarsit ( care trebuie sa fie pazite intregi, numita suflet ? „… pazite intregi, fara prihana, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. „(1Tes.5:23)
Ce este sufletul omului ?
Sufletul omului este o lucrare spirituala, nevazuta cu ochii firesti, dar perceputa cu al saselea simt omenesc si definita ca natura duhului omului respectiv dupa care se formeaza caracterul lui.,
Sufletul omului care are o natura pacatoasa, care nu poate primi pocainta si o nastere din nou, va muri negresit (Ezec.33:8) Toti oamenii nsacuti din femeie avem viata fizica scurta (Iov.14:1), dar nu despre aceasta moarte este vorba in acest context, ci despre moartea a doua , in care sufletul este aruncat in Gheena .. Sufletul care are o natura divina nu va lasa sa treaca vremea prielnica pentru intoarcere la Dumnezeu si va trai , negresit , o viata noua care incepe chiar aici , in timpul vietii terestre . Iar la sfarsitul acestei vieti, va putea sa zica la fel ca Stefan martirul : ” Doamne Isuse, primeste duhul meu !” El va adresa rugaciunea aceasta Dumnezeului celui Viu (Apoc.1:18),fiindca -L iubeste si-I cunoaste Numele . (Ps.91:14). El nu se va mai ruga niciodata unui idol definit ca trei persoane , cum este sfanta treime la care se inchina oamenii religiosi inselati de adevarul spus pe jumatate ,prezentat de liderii cultelor contemporane
Atat !

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Unde ne ducem, dupa ce murim ?

In aceasta expunere a Cuvantului lui Dumnezeu gasim raspunsul partial la aceasta intrebare Am scris partial fiindca prin descoperirea primita dupa auzirea Mesajului orei stim ca iadul nu este etern, asa cum explica la sfarsitul expunerii vorbitorul din videoclip . El a citat cuvantul care ne vorbeste de focul cel vesnic( Matei 18,8; Matei 25.41; Iuda 1.7 ) si a mai citit si versetul „Si diavolul, care-i insela, a fost aruncat in iazul de foc si de pucioasa, unde este fiara si prorocul mincinos. Si vor fi munciti zi si noapte in vecii vecilor. (Apoc.20:10)
Stim bine doar ca ziua si noaptea sunt stabilite sa alterneze doar in timpul vietii pamantesti, care insa nu este vesnica, ci se sfarseste odata cu restabilirea Imparatiei lui Dumnezeu si a Noului Ierusalim , pe un Pamant nou si sub un Cer nou , unde luminatorii principali care stabilesc masuratoarea timpului , nu vor mai fi necesari (Apoc.21:23)
Mesaju insa ne-a descoperit si o alta fagaduinta ( inca una) data doar celor alesi, in care ni se spune ca „ va fi o zi deosebita cunoscuta de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seara se va arata lumina. (Zah.14:7) Si in aceasta lumina care s-a aratat deja, citim Cuvantul vorbit asa : „Portile ei nu se vor inchide ziua, fiindca in ea nu va mai fi noapte. (Apoc.21:25)
Acolo nu va mai fi noapte. Si nu vor mai avea trebuinta nici de lampa, nici de lumina soarelui, pentru ca Domnul Dumnezeu ii va lumina. Si vor imparati in vecii vecilor. (Apoc.22:5) Si inca o promisiune certa, care pune capat la orice eventuala cearta de vorbe : „El va sterge orice lacrima din ochii lor. Si moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tanguire, nici tipat, nici durere, pentru ca lucrurile dintai au trecut.” (Apoc.21:4)” Nimeni nu-si mai aduce aminte de ce a fost mai inainte; si ce va mai fi, ce se va intampla mai pe urma, nu va lasa nicio urma de aducere aminte la cei ce vor trai mai tarziu. (Ecl.1:11)
Ziua Domnului insa va veni ca un hot. In ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile ceresti se vor topi de mare caldura, si pamantul, cu tot ce este pe el, va arde. (2Pet.3:10)Caci iata, Eu fac ceruri noi si un pamant nou; asa ca nimeni nu-si va mai aduce aminte de lucrurile trecute si nimanui nu-i vor mai veni in minte. (Isa.65:17)Daca zice „nimeni „, apoi acolo nu mai este loc pentru suflete care se chinuie vesnic intr-un anume loc din Univers sau dintr-o alta dimensiune fizica ,la gandul( amintirea) pacatelor din viata pamanteasca
Stim ca exista doar una singura vesnicie , aceea in prezenta lui Dumnezeu , cand Domnul siDumnezeul nostru, Isus Hristos va prelua tronul Imparatiei lui Dumnezeu . Atunci , tot ce va ramane afara va fi supus unei distrugeri violente prin foc , iar focul arde doar atata vreme cat primeste combustibil
Deci, daca nu va mai fi noapte, nu va mai fi intuneric , daca combustibilul iadului se va termina, fiindca Dumnezeu va desparti sufletul pacatosilor de duhul de viata pe care l-a dat El cand a suflat viata in trupul de tarana al oamenilor de pe pamant, sufletul acelora va muri moartea a doua si va disparea pentru totdeauna din existenta „Sufletul care pacatuieste, acela va muri. ( Ezechiel 18.20)
In ziua judecatii cand sufletul si duhul , dupa ce au trecut prin Rai sau prin Iad,sunt inca impreuna, dar despartite de trupul de carne, ” Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii. (Evr.4:12) Fericirea crestinului este aceea ca nu va merge la judecata , astfel, sufletul lui va trai vesnic, nefiind despartit de duhul de viata, intr-un trup nou, creat prin Cuvantul lui Dumnezeu ,in care va raspunde la chemarea numelui cel nou, scris pe ” piatra alba” (Apoc.2:17)
Multe alte versete biblice confirma descoperirea care ne-a fost data prin Mesajul orei .
Se vede clar ca vorbitorul din videoclip a primit o invatatura buna , insa ii lipseste lucrul esential : descoperirea Cuvantului, prin Duhul Sfant , data pentru a fi inteleasa numai de catre Biserica aleasa in vremea de pe urma
In vremea aceasta , in care traim astazi, stim ca Paradisul si Infernul nu sunt locuri fizice, ci sunt percepute doar in visele din somnul mortii fizice, , in care sufletul si duhul este despartit de trupul de carne pacatoasa , (Fac.6:3) care este omul pamantesc , Acele vise care sunt reverii pentru unii si cosmaruri pentru altii, se petrec intr-un timp care va tine pana la invierea tuturor pentru judecata de apoi ( numita” a doua inviere”) . Locul real in care se poate trai dupa moartea dintai ( aceea de obste )este in Imparatia lui Dumnezeu, nicaieri altundeva ,
Toate bune si frumoase, insa este bine sa luati seama ca la sfarsitul acestui video, invatatura este eronata !( complet gresita )

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Asa cantam, crestinii in adunarea noastra, in orice limba, oriunde ne aflam impreuna

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Doua fete gemene care NU-s asemene

http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/21/

Nici baietii nu=s la fel :
( precum Cain si Abel ? )


Mai multe poze si comentarii la ele :

http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/23/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/24/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/26/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/27/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/28/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/30/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/31/
http://wifewine.com/how-ridiculously-different-these-biracial-twins-look-at-18-years-old/32/

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Fratele Filu L-a vazut pe Dumnezeu …..

…..si ne da si noua explicatii :

Si fratele Valentin vine cu explicatii , asa cum el a inteles Mesajul orei :

Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu